Európska stratégia riešenia rómskej otázky

Krátka správa

Otázka exklúzie Rómov dosiahla svoje momentum, po tom čo sa Taliansko vyhrážalo, že kolektívne vyhostí všetkých Rómov z krajiny. „To čo sa stalo v Taliansku bolo strašné, ale takýto spôsob rozhodne by rozhodne nebolo riešenie“, vyhlásila maďarská europoslankyňa Katalin Levai (PES). Namiesto toho navrhujú poslanci zlepšiť prístup ku vzdelaniu, na pracovný trh a k dôstojnému bývaniu.

Skupina európskych socialistov v EP sa snaží dostať tému sociálnej inklúzie Rómov vyššie na rebríčku politickej agendy. 14. decembra Európska rada vyzvala členské štáy a Úniu, aby využili všetky prostriedky na zlepšenie začlenenia Rómov. Vyzvala Komisiu, aby preskúmala existujúce politiky a nástroje a do konca júna 2008 podala Rade správu o dosiahnutom pokroku. Socialisti interpretujú uznanie zlej situácie, v ktorej sa rómske komunity nachádzajú zo strany Európskej rady, ako svoje malé víťazstvo.

Podpredseda skupiny Jan Marinus Wiersma uviedol: „Európsky parlament žiadal Komisiu o vypracovanie materiálu o rómskej otázke už v roku 2005.“ Podľa Wiersmu by mali byť Rómovia uznaní za „transnárodnú európsku komunitu“. To by podľa socialistov otvorilo cestu celoeurópskemu prístupu k rómskej otázke.  

Rumunsko aj Taliansko presadzuje myšlienku Európskeho akčného plánu. Výsledkom tejto iniciatívy je, že Európsky parlament bude o tejto otázke diskutovať so zástupcami Komisie na januárovej plenárnej schôdzi

Skupina európskych socialistov plánuje v marci 2008 zorganizovať konferenciu o Európskej stratégii pre Rómov. Okrem toho chce vyslať delegácie do Maďarska a Rumunska, ktoré by sa mali oboznámiť s reálnymi podmienkami, v ktorých tieto komunity žijú ako aj rozbehnúť program stáží pre mladých talentovaných Rómov.