Komisia žiada čiastočné pozastavenie rozhovorov s Tureckom

Recep Tayyip Erdogan

Pozadie

Toto rozhodnutie prišlo po krachu rozhovorov medzi Tureckom a Fínskym predsedníctvom EÚ, ktorému sa nepodarilo presvedčiť krajinu, aby otvorila svoje prístavy a letiská cyperskej doprave, tak ako to vyžaduje Ankarský protokol. 

Otázky

Týždeň pred očakávaným rozhodnutím, ktoré malo byť známe 6. decembra 2006, Komisia odporučila členským štátom EÚ prerušiť prístupové rokovania v ôsmich z 35 kapitol Zmluvy o pristúpení.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn zdôraznil, že sa nejedná o nijakú „čelnú zrážku, zmrazenie ani hibernáciu“, ale znamená to spomalenie jednaní „dovtedy, kým sa vlak opäť nerozbehne“. Taktiež podčiarkol strategický význam vzťahov medzi EÚ a Tureckom: „EÚ potrebuje Turecko a Turecko potrebuje EÚ.”

Rokovania budú však zmrazené v otázkach týkajúcich sa obchodu, konkrétne voľnej výmeny tovarov, služieb a finančných služieb, poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, colnej únie a vonkajších vzťahov. Zatiaľ úspešne prebehli a boli ukončené len rozhovory o kapitole týkajúcej sa vedy a výskumu.

Napriek tomu Rehn poukázal na fakt, že štyri kapitoly, ktoré by mohli byť otvorené kedykoľvek, sa týkajú ekonomickej a monetárnej politiky, podnikania a primyslenej politiky, finančnej kontroly, ako aj vzdelania a kultúry.

Komisia taktiež odporučila, aby ani jedna z kapitol nebola dočasne uzavretá, kým Turecko nesplní svoje záväzky voči EÚ. Zatiaľ odporúčania Komisie umožňujú pokračovať v monitorovacom procese.

Rehn uviedol, že zámerom vydania odporúčaní o týždeň skôr bolo dať členským štátom viac času na „hľadanie jednotného postoja“ k tejto téme pred zasadnutím Rady, ktoré sa uskutoční 11. decembra 2006, a tým sa vyhnúť situácii, kedy by sa otázka musela znova prerokovať na ďalšom summite 14-15 decembra 2006. Členské krajiny EÚ sa doteraz nezhodli na tom, ako b y sa malo pokračovať v rozhovoroch s Tureckom. Štáty EÚ momentálne konzultujú situáciu s Tureckom na zasadnutí NATO v lotyšskej Rige. 

Pozície

Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan pred stretnutím v Rige novinárom povedal, že snahy Fínskeho predsedníctva neboli zbytočné: „Nezdieľam názor, že fínsky plnán je bez výsledku. Budeme pokračovať za akýchkoľvek podmienok. Urobíme čokoľvek, čo nám padne na ramená.“

Nemecká kancelárka Angela Merkel privítala odporúčania Komisie a povedala, že rozhodnutie zvýšiť tlak na Ankaru vyslalo „silný signál“.

Britský premiér Tony Blair varoval, že by bolo chybou vyslať Turecku negatívny signál.

Podpredseda Spoločného parlamentného výboru EÚ-Turecko Andrew Duff (ALDE) povedal, že ak chceme pokračovať v rokovaniach, počet zablokovaných kapitol by nemal vzrásť nad osem. „Rada musí konať v dobrej viere a nie snažiť sa nadmerne dramatizovať problémy vo vzťahoch medzi EÚ a Tureckom. Nie je to žiadna nehoda, pretože sme dokázali rozhodne použiť brzdy.“

Rozhodnutie Komisie podporil aj predseda Socialistickej skupiny Martin Schulz. Vyhlásil: „Teraz je absolútne jasné, že Turecko musí konať. Nemôžeme prijať kompromis, keď Ankara neotvorí svoje prístavy a letiská cyperskej doprave.“

Elmar Brok (EPP-ED), predseda Výboru EP pre zahraničné vzťahy, ostro kritizoval Komisiu: „Predsedníctvo i Komisia priznali, že hľadanie riešenia otázky Ankarského protokolu skrachovalo kvôli tureckej neochote. No jediným dôsledkom, ktorý z toho Komisia vyvodí, je suspendovanie kapitol týkajúcich sa obchodu a cla. To nestačí.“ Podľa Broka nemajú byť otvorené „žiadne negociačné kapitoly… pokiaľ Turecko nesplní právne záväzky.“

Ďalšie kroky

  • 11. decembra 2006 Rada rozhodne, či sa postaví za odporúčanie Komisie a suspenduje časť rokovaní s Tureckom.
  • Obnovenie procesu hľadania riešenia cyperského konfliktu, pod patronátom OSN, sa očakáva v roku 2007.