Posledná šanca pre Turecko

recep tayyip erdogan, turecko

Pozadie:

Komisia včera vydala správu o pokroku Turecka zároveň so všeobecnejšou správou o stratégii pre ďalšie rozširovanie EÚ. Správa ostro kritizuje spomalenie reforiem a absenciu pokroku v oblasti ľudských a občianskych práv a práv menšín. Nabáda Turecko k reforme súdnictva s cieľom zaistiť slobodu vyjadrovania a k hľadaniu riešenia doteraz otvoreného problému s Cyprom.

Otázky:

Dokument, ktorý Komisia včera zverejnila, uvádza, že ak Turecko nesplní svoj záväzok otvoriť prístavy a letiská cyperským lietadlám a lodiam, „ovplyvní to celý proces vyjednávania“ a „Komisia učiní príslušné odporúčania pred zasadnutím Európskej rady v decembri“.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn zdôraznil hrozbu možného pozastavenia rozhovorov, keď uviedol, že ide o „poslednú možnosť“ učiniť pokrok v cyperskej otázke.

Turecký minister zahraničia Abdullah Gül odvolávajúc sa na správu o pokroku uviedol: „Chceme zaistiť, aby sa Turecko stalo čoraz viac demokratickou krajinou a splnilo všetky kritériá, ktoré EÚ vytvorila.“

Pozície:

Francúzsky minister zahraničia Phillipe Douste-Blazy pre agentúru AP uviedol, že ak Turecko neuzná Cyprus do konca roku 2007, bude „potrebné prehodnotiť časový harmonogram pre pripojenie Turecka k EÚ“.

Grécky minister zahraničia Yiannis Valinakis pre agentúru AP uviedol, že Grécko je znepokojené nedostatočným relevantným pokrokom. Zároveň zdôraznil: „Nemôžeme upierať našim susedom motiváciu a sen o plnom členstve. Konečná zodpovednosť však leží na strane Turecka.“

Elmar Brok, poslanec za EPP (Európsku ľudovú stranu) kritizoval to, čo nazýva odsunutím zodpovednosti Komisie, ktorá ponecháva konečné rozhodnutie na decembrový summit vrchných predstaviteľov štátov a vlád EÚ. „Komisia sa vyhýba konečnému zhodnoteniu Turecka, najmä pokiaľ ide o nedoriešenú cyperskú otázku. To neznamená len stratu dôveryhodnosti v očiach európskej verejnosti, ale tiež ďalšie oslabenie vyjednávacej pozície EÚ voči Turecku,“ uviedol Brok.

Socialistický poslanec a parlamentný spravodajca správy o Turecku Daniel Eurlings tvrdí: „Komisia a Parlament zaujali spoločný postoj. Turecko musí implementovať nevyhnutné reformy tak skoro, ako to len bude možné.“ V otázke Cypru sa domnieva, že „takisto drastickým krokom, akým by bola blokáda otvárania nových vyjednávacích kapitol o obchode, by bolo i prerušenie vyjednávaní.“ „Turecko dostalo poslednú šancu, ktorej by sa malo chopiť. Nastáva okamih pravdy,“ dodal.

Poslanec za liberálov Andrew Duff považuje správu za „spravodlivú a informovanú“. K cyperskej otázke sa vyjadril: „Turecko musí samozrejme svoje záväzky splniť. Avšak rovnako musia i cyperskí Gréci prejaviť vôľu podieľať sa na moci s ostatnými obyvateľmi ostrova v súlade s politikou OSN a EÚ.“ „Nikto nesmie zabúdať na dlhodobý strategický význam, aký má podpora Turecka na ceste k členstvu v EÚ.“

Poslanec za zelených, Joost Lagendijk, predseda európsko-tureckého parlamentného výboru uviedol, že kritický prístup k správe je oprávnený, ale varuje: „Tí, ktorí tvrdia, že súčasné ‘spomalenie’ reformného procesu je dostatočným odôvodnením zastavenia prístupových vyjednávaní, nechápu dostatočne situáciu v Turecku“ a vyzýva obe strany k využitiu času pred decembrovým summitom k dosiahnutiu dohody v cyperskej otázke. „Zastavenie prístupových rokovaní by bol najhorší možný krok pre reformný proces v Turecku,“ varuje.