SMER opäť na ceste k členstvu u eurosocialistov

Krátka správa

Strana európskych socialistov (SES) rozhodla, že obnoví pozastavenú kandidatúru SMERu. V súčasnosti je teda strana premiéra Fica predbežným členom. Môže sa zúčastňovať na diskusiách a prijímaní rozhodnutí, formálne plným členom sa však má šancu stať až na najbližšom kongrese SES v roku 2009, informoval EurActiv rakúsky europoslanec Hanes Swoboda, ktorý sa na rozhodovaní i predchádzajúcich diskusiách so SMERom zúčastnil.

Rozhodnutie nebolo prijaté jednomyseľne. Hoci ho veľká väčšina členov podporila, proti boli belgickí, francúzski a maďarskí socialisti, ktorým naďalej prekáža účasť Slovenskej národnej strany vo vládnej koalícii.

Práve koalícia s SNS bola dôvodom, pre ktorý SMERu v októbri 2006 pozastavili kandidatúru. Predstavitelia európskych socialistov argumentovali deklaráciou z kongresu v Berlíne v roku 2001, na základe ktorej nemali členské strany SES akokoľvek politicky spolupracovať alebo sa spájať na akejkoľvek úrovni s politickou stranou podnecujúcou rasové a etnické predsudky či nenávisť. 

SES mala hodnotiť pozíciu SMERu už v júni 2007. Z technických dôvodov však rozhodnutie odložila na na október, a na októbrovom zasadnutí bolo definitívne rozhodnutie opäť odložené o niekoľko mesiacov s tým, že čas bude využitý na intenzívnu diskusiu. Predstavitelia európskych socialistov niekoľko krát navštívili Slovensko, monitorovali situáciu a diskutovali s predstaviteľmi SMERu, niektorých iných politických strán i mimovládnych organizácií.

Pri poslednom rokovaní pravdepodobne zohral dôležitú úlohu list, ktorý poslal Robert Fico a Ján Slota predsedovi SES Rassmusenovi. Zaviazali sa v ňom, že budú podporovať menšinové práva a demokratické štandardy bežné v krajinách EÚ. Premiér Fico okrem toho vo včerajšom telefonáte s Rasmussenom sľúbil, že do druhého čítania tlačového zákona zapracuje pripomienky OBSE. Tlačový zákon sa totiž v posledných týždňoch vynoril ako ďalší sporný bod, SES od SMERu žiadala, aby akceptoval pripomienky OBSE.

Predseda konzervatívnej Európskej ľudovej strany (EPP) Wilfred Martens „silno odsúdil nezodpovedné rozhodnutie európskych socialistov“. EPP bude „podrobne sledovať situáciu na Slovensku, najmä rešpektovanie demokracie, právneho štátu, slobodu slova a prejavu, ľudských a menšinových práv“.

Pre získanie plného členstva v SES bude musieť SMER splniť ešte jednu formálnu podmienku – stať sa členom Socialistickej internacionály. Ako však pre EurActiv povedal Hanes Swoboda, pri dnešnom rozhodovaní postupovala Strana európskych socialistov „v plnom porozumení so Socialistickou internacionálou a Socialistickou skupinou v Európskom parlamente“.