Socialisti kritizujú portfólio nového komisára

Krátka správa:

Počas toho, ako predseda Európskej komisie José Manuel Barroso prezentoval úlohy komisára na rok 2007, Schulz spochybnil rozhodnutie udeliť novému rumunskému komisárovi Leonardovi Orbanovi portfólio mnohojazyčnosti.

Uviedol, že takéto portfólio „nie je hodné komisára“ a označil jeho rolu ako „obmedzenú“. Navrhol Barrosovi, že „ochrana menšín by jeho práci dodalo náplň. V parlamente by takýto návrh zaručene získal veľkú podporu.“ Dodal, že toto portfólio by tiež zahŕňalo ochranu Rómov.

Ešte skôr na tlačovej konferencii v Štrasburgu, M. Schulz povedal , že rozšírená úloha pre komisára by mohla zahrňovať aj ochranu rómskeho obyvateľstva. Podľa M. Schulza: „S narastajúcou xenofóbiou a rasizmom v EÚ, menšiny potrebujú ochranu, hoci aj vlastného komisára. Celková populácia rómskeho obyvateľstva v EÚ je napríklad väčšia ako populácia mnohých členských štátov.“

Rumunsko má najväčšiu rómsku menšinu v Európe, ktorá svojím počtom približne 1,8 miliónov predstavuje 8% celkovej populácie.

Predstavovanie kandidátov na posty komisárov z Rumunska a Bulharska by malo prebehnúť v Európskom parlamente v dňoch 27. a 28. novembra 2006 a hlasovať sa o nich bude12. alebo 13. decembra 2006.

Jan Marinus Wiersma, podpredseda socialistickej frakcie povedal: „Socialistická skupina viedla veľa rokov kampaň na ochranu Rómov, a preto navrhujeme, aby túto zodpovednosť prebral európsky komisár. Je teraz na Barrosovi, aby sa chopil tejto príležitosti.“

Vladimír Maňka, poslanec EP za SMER-SD, sa vyjadril: „Zodpovednosť za mnohojazyčnosť nie je dostatočná agenda pre komisára. V portfóliu pána Figeľa sa táto problematika doteraz dopĺňala so vzdelávaním a kultúrou. Vytvorenie komisára pre menšiny považujem za logickejší krok. Je to oblasť, ktorá nie je v súčasnosti dostatočne pokrytá. Čo sa týka konkrétne rómskej menšiny, socialisti dlhodobo upozorňujú na nedostatky súvisiace s jej postavením v jednotlivých krajinách. V tomto sa s M. Schulzom a J.M. Wiersmom zhodujeme. Eventuálny komisár pre menšiny by sa však nemohol zaoberať len rómskou menšinou, to je pochopiteľné.“