Tábory CIA: Otázky si vyžadujú odpovede

 

Krátka správa

Na stretnutí Vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre otázku údajného zneužívania európskeho územia na tajné tábory CIA 23. februára odzneli zistenia rôznych mimovládnych organizácií, talianskeho žalobcu Armanda Spatara a spravodajcu Rady Európy Dicka Martyho.

Koordinátor Socialistickej skupiny v EP pre vyšetrovanie otázky tajných zadržiavacích centier CIA v Európe Wolfgang Kreissl-Dorfler a podpredseda Socialistickej skupiny v EP Jan Marinus Wiersma po zasadnutí vyšetrovacieho výboru uviedli: „Ceníme si prácu ľudí, ktorých sme si dnes vypočuli. Na základe informácií, ktoré sme zozbierali, boli položené veľmi vážne otázky, týkajúce sa zaobchádzania s väzňami v rámci boja proti terorizmu.“

Prezentované informácie podľa nich zdôrazňujú potrebu vyšetrovania zo strany Európskeho parlamentu. „Naše vyšetrovanie však musí vychádzať z jednoznačných, a nie iba náhodných a podružných informácií. Ako vyšetrovací výbor sa zameriame na nasledovné otázky:

  • tranzitné lety, údajne používané na mimoriadnu prepravu väzňov – do akej miery boli (sú) zapojené členské štáty EÚ? Čo o tom vedeli a čo nie?
  • transport väzňov z členských alebo kandidátskych štátov EÚ
  • charakter možnej komunikácie medzi členskými štátmi EÚ a predstaviteľmi USA o možnostiach transportu väzňov.