Väčšina europoslancov podporuje spoločný azylový systém

Spravodajkyne uznesenie: Roberta METSOLA (EĽS,MT), Kashetu KYENGE (S&D, IT). Zdroj: EP

Centralizovaný azylový systém by EÚ umožnil lepšie zvládať prílev migrantov a žiadateľov o azyl. Konštatuje to prevažná väčšina poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí podporili nelegislatívne uznesenie o európskom prístupe k migrácii.

Požaduje vytvorenie bezpečných a legálnych spôsobov vstupu občanov tretích krajín na územie EÚ.

Spoločný je lepší

Súčasný azylový systém sa podľa uznesenia nedokáže vyrovnať s rastúcim počtom prichádzajúcich migrantov. Vyzýva preto na radikálnu reformu takzvaných dublinských pravidiel.

Poslanci zároveň navrhujú zriadenie centralizovaného systému zberu a rozdeľovania žiadostí o azyl, ktorého súčasťou by mohli byť aj kvóty pre každý členský štát EÚ.

Tento systém by mal fungovať na báze vstupných centier – takzvaných hotspotov, z ktorých by sa žiadatelia prerozdeľovali medzi jednotlivé členské štáty.

Spravodajkyňami schváleného uznesenia boli maltská poslankyňa Roberta Metsolová (EĽS) a talianska poslankyňa Kashetu Kyengeová (SD). Prešlo v pomere hlasov 459 za a 206 proti.

Európska komisia minulý týždeň oznámila, že pracuje na revízii nariadenia Dublin III, ktoré určuje členský štát zodpovedný za spracovanie žiadosti o azyl. Legislatívny návrh sa očakáva pred letom.

Čítajte viac: Reforma azylového systému sa kvótam nevyhne

„Migrácia nemá rýchle východisko či zázračné riešenie. Nepotrebujeme ďalšie núdzové riešenia, potrebujeme udržateľný prístup do budúcnosti,“ uviedla Metsolová  Podľa druhej spravodajkyne Kyengeovej, migráciu netreba potierať ale usmerňovať a hľadať pritom európsky mechanizmus založený solidarite a spoločnej zodpovednosti všetkých členov únie.

Plnenie dohodnutých kvót

Poslanci vyzvali členské štáty EÚ, aby splnili svoje záväzky v oblasti núdzového premiestňovania žiadateľov o azyl. Ich uznesenie pripomína, že doteraz došlo k relokácii len malej časti z celkového počtu 160.000 žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do iných členských štátov EÚ.

V oblasti presídľovania (premiestňovanie žiadateľov o azyl z tretích krajín na územie EÚ) podľa europoslancov potrebuje EÚ záväzný a povinný legislatívny prístup.

Poslanci sa pri tejto politike zasadili aj za nové celoúnijné readmisné dohody, ktoré by mali byť nadradené bilaterálnym dohodám medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ a tretími krajinami. Zároveň zdôraznili, že migranti by mali byť navrátení do svojich domovských krajín iba za predpokladu, že je daná krajina pre nich bezpečná.

Slovenskí poslanci hlasovali proti

Za uznesenie nehlasoval žiadny europoslanec zo Slovenska. Hlasovania sa zdržali poslanci za Smer-SD Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka, Monika Smolková a Boris Zala, ktorých skupina Socialistov a demokratov správu inak podporila. Zdržal sa aj Ivan Štefanec (EĽS, KDH). Ostatní ôsmi poslanci zo Slovenska hlasovali proti.

Ivan Štefanec (KDH) upozornil, že riešenie migračnej krízy môže byť len spoločné, chce však zachovať suverenitu.

„Som za to, aby sme tento problém riešili spoločne európsky. Treba sprísniť azylové procesy, rovnaký meter na každého migranta, pričom si potrebujme zachovať suverénne rozhodovanie národných štátov,“ uviedol Štefanec. Ten podľa vlastných slov vidí pokrok v dohode s Tureckom, ktorá umožňuje lepšiu selekciu ekonomických migrantov a vojnových utečencov. Teraz je podľa neho rad na členských štátoch vrátane Slovenska, aby ukázali ochotu dobrovoľne pomôcť tým, ktorí to skutočne potrebujú.

Poslankyňa Anna Záborská (KDH), takisto z EĽS, upozornila, že podľa indexu sociálneho pokroku regiónov, ktorý nedávno zverejnila Európska komisia, je kvalita života v takzvaných nových členských štátoch EÚ, Taliansku a Grécku výrazne horšia, než v „starých“ členských štátoch. Kritériá ako HDP, ktoré sa používajú pri určovaní národných kvót, preto podľa nej neodrážajú realitu a „chudobnejšia polovica Európy ich musí odmietnuť“.

Proti správe hlasoval aj Pál Csáky (SMK).

„Ide o iniciatívnu správu, ktorá chce vytvoriť priestor pre ďalšie aktivity Európskej komisie a Rady. V správe sa nachádzajú také prvky, ktoré opakovane chcú nanútiť členským krajinám také povinnosti, s ktorými tie nesúhlasia.“

Centrálny azylový systém EÚ je nepriechodný aj podľa poslankyne Jany Žitňanskej (NOVA) zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).

„Správa je vedená dobrými úmyslami, ale zostáva všeobecná a  teoretická a obávam sa, že sa nebude dať realizovať aj preto, že sa vracia opäť k rozdeľovaniu utečencov,“ upozornila Žitňanská. Dodala, že v atmosfére, ktorú máme v Európe, keď relokácie boli minimálne, sa stále točíme okolo niečoho, čo nefunguje.

„Dohoda s Tureckom dáva nádej, že sa príchod utečencov spomalí a zároveň poskytuje členským štátom priestor na dobrovoľné prijatie najzraniteľnejších,“ zdôraznila poslankyňa.