Viac na viacjazyčnosť, menej na stráženie EP

Európsky parlament zápasí s rozporom medzi proklamovanou a skutočnou viacjazyčnosťou. V praxi sa často stáva, že je vyvíjaný tlak, aby sa rokovanie a predkladanie návrhov v EP uskutočňovali len v niektorých jazykoch, aby nedošlo k časovému sklzu v „politických prioritách“.

Šancu na nápravu vidí Parlament vo svojom budúcoročnom rozpočte. Aby poslanci pracovali efektívne, musia mať možnosť vykonávať svoje povinnosti vo svojom vlastnom jazyku, myslí si spravodajca. Podľa Maňku (PES, SMER-SD) sa na druhej strane dá zabrániť plytvaniu peňazí, ak by bolo možné operatívne zmeniť jazyky, do ktorých a z ktorých sa bude tlmočiť, podľa skutočnej a nie plánovanej prítomnosti poslancov na rokovaniach.

Slovenský europoslanec Sergej Kozlík (NA, ĽS-HZDS) súhlasí si spravodajcom, že treba doriešiť prekladateľské a tlmočnícke kapacity v Európskom parlamente. Nediskriminácia by sa nemala uplatňovať len vo vzťahu k činnosti europoslancov, ale najmä „v prístupe občanov Európskej únie – bez ohľadu na materinský jazyk – k informáciám o činnosti a výstupoch rokovania inštitúcie, ktorej zástupcov si občania vyberajú v priamych voľbách“.
 
“S odstupom piatich rokov, hoci po masívnejšom rozšírení Európskej únie, sa táto situácia javí skutočne ako absurdná hra na čas. To znižuje dôveru v európske inštitúcie najmä v menších krajinách a vytvára predpolie pre nacionalistické politické skupiny,“ povedal v pléne Kozlík.

Šetriť chce Vladimír Maňka na nepotrebnom strážení. „Určite nikto nebude považovať za zníženie bezpečnosti Parlamentu, ak nebudú otvorené obidva vchody do Európskeho parlamentu v Štrasburgu v období mimo plenárnych zasadnutí. Ani na niektorých miestach, osobitne v Štrasburgu a v Luxemburgu, nemusia byť osobne prítomní strážnici,“ povedal.
 
"Na druhej strane, súčasný systém ochrany má vady. Sami sme to videli pri nedávnom prepadnutí pobočky ING Bank v priestoroch Európskeho parlamentu v Bruseli, ale aj pri ohrození života dvoch poslancov v Bombaji," konštatoval poslanec.

Rozpočet Európskeho parlamentu na budúci rok bude musieť zohľadniť zmeny v súvislosti s prípadnou ratifikáciou Lisabonskej zmluvy resp. v súvislosti s možným vstupom Chorvátska do Európskej únie. Parlament chce tiež viac komunikovať a stretávať sa s občanmi. Poslanci ľutujú, že nebude v tomto volebnom období dokončené nové návštevnícke centrum EP.

Poslanci plánujú ponechať voľné zdroje na to, aby si novozvolený Parlament mohol stanoviť vlastné priority po tom, ako po lete začne vykonávať činnosť.