Škandinávsky model – model pre Lisabon?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

pes, ses

 

Predslov

Škandinávske krajiny – Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko – sú čmeliakmi Európy. Zdajú sa vám priliš ťažké na to, aby lietali, prekvapia vás však svojou rýchlosťou, čulosťou a pevnosťou. Sú dôkazom toho, že relatívne vysoké dane, silný verejný sektor, vysoké platy, dobra sociálna starostlivosť a vysoká sociálna ochrana nevylučujú rast a prosperitu, naopak, podporujú ju. Prvky, ktoré ich podľa mnohých spomaľujú a v modernej ekonomike ich dynamiku znižujú, sa v skutočnosti ukázali ako ich hlavné výhody.

Škandinávske krajiny sú živou ukážkou toho, ako môže byť premyslený sociálny model základom pre konkurencieschopnosť a rast. Potvrdzujú, že sociálna politika je produktívny faktor, že sociálne zabezpečenie a konkurencieschopnosť nie sú v protiklade, ale naopak, predstavujú základné predpoklady.

Škandinávske krajiny dosahujú jeden z najvyšších životných štandardov na svete, sú domovom celého radu úspešných nadnárodných korporácií, a vyznačujú sa širokou a hlbokou sociálnou súdržnosťou. Patria medzi najkonkurencieschopnejšie krajiny na svete, a čo je najdôležitejšie, ich vysoká konkurencieschopnosť sa prisudzuje črtám, v dôsledku ktorých sa zdajú byť trochu ťažkopádne, ospalé a pomalé v presmerovaní svojich priorít: dominantnému verejnému sektoru a širokej spoločenskej zodpovednosti, čo je presný opak toho, čo neokonzervatívni ekonómovia a neoliberálni politici hlásali počas uplynulých desaťročí.

Keď sa pozrieme na konkurencieschopnosť Európy, je nám jasné, prečo je silná – nielen v škandinávskych krajinách, ale v celej Európe sú to tie najlepšie súčasti európskeho modelu. Najkonkurencieschopnejšie krajiny v Európe sú tie, ktoré ich dokázali rozvíjať v čo najväčšej miere, a krajiny s najrýchlejším hospodárskym rastom sú tie, ktoré robia v tomto smere najviac. Sme preto toho názoru, že oveľa viac krajín v Európe by malo stavať na svojom sociálnom modeli, a nie ho opustiť, a oveľa viac krajín by malo zvoliť holistický prístup k svojmu rozvoju, a nie prístup minimalistický.

Tak ako sa severské krajiny môžu učiť od iných európskych krajín, sme toho názoru, že aj škandinávsky model môže poslúžiť ako inšpirácia pre ostatné časti Európy. Sme si vedomí toho, že škandinávske krajiny majú osobitné črty, ktoré umožnili ich rozvoj, a že naši európski susedia by sa nemali usilovať ich kopírovať v plnom rozsahu. Každá krajina si musí vybudovať vlastný model v závislosti od svojich špecifických okolností. Sme však presvedčení, že podelením sa o svoje skúsenosti môžeme ukázať možnú cestu vpred pre Európu spájajúcu ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty.

Škandinávsky model vychvaľujú mnohí, no nie všetci poznajú jeho detaily a súčasti. Tento materiál preto prináša tieto informácie a mohol by byť príspevkom k celoeurópskej diskusii o Lisabonskej stratégii.


Plný text príspevku nájdete v slovenskom jazyku na verzii DOC a vo verzii PDF