Index ľudského rozvoja na Slovensku rastie

Index ľudského rozvoja (HDI), ktorý hodnotí dlhodobý vývoj krajiny v troch základných aspektoch – dlhý a zdravý život, prístup k vzdelaniu a životná úroveň – na Slovensku dlhodobo rastie.

Zatiaľ čo v rokoch 1990-2000 sa rozdiel medzi HDI Slovenska a priemeru EÚ-15 zvyšoval, po vstupe sa postupne približuje. Od roku 2015 sa HDI Slovenska stabilizoval na úrovni okolo 0,85 bodu.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.