Miera chudoby na Slovensku klesla

Podiel ľudí ohrozených materiálnou chudobou klesá s rastom bohatstva krajiny, no medzi krajinami existujú variácie spôsobené mierou sociálnych rozdielov, či efektívnosťou sociálneho systému.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku