Počet mladých bez práce a mimo vzdelávania klesá

Počet mladých ľudí bez práce a mimo formálneho vzdelávania (NEETs) v Európe klesá. Rozdiely medzi krajinami sú však značné.

Zatiaľ čo v Holandsku či Dánsku sa ich podiel na celkovom počte mladých vo veku 15-24 rokov drží dlhodobo na 5-7 percentách, v Taliansku sa blíži k desiatim. Na Slovensku zatiaľ neklesol pod 10 percent.

Problém NEETs pomáha riešiť aj európska Garancia pre mladých ľudí, ktorá podporuje zamestnávanie, odborné vzdelávanie, či stáže mladých. V rokoch 2014-2020 bola financovaná sumou 8,8 miliard eur, Európska komisia navrhuje aj jej pokračovanie v budúcom rozpočtovom období.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.