Podiel pracujúcich ohrozených chudobou od 2006 stagnuje

Najvyšší podiel pracujúcich ohrozených chudobou je v krajinách južnej Európy a Luxembursku. V prípade Luxemburska úlohu zohráva vysoký priemerný príjem a teda aj vyššia hranica chudoby.

Slovensko je pod európskym priemerom, v roku 2017 bolo ohrozených chudobou 6,3 percenta pracujúcich ľudí (priemer EÚ: 9,4 percenta). Od roku 2006 sa tento ukazovateľ udržiava na približne rovnakej úrovni.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.