Podpora rodín a detí: Slovensko ostáva pod priemerom EÚ

Podpora rodín a detí tvorí v niektorých krajinách veľkú časť sociálnych výdavkov, v Luxembursku viac ako 15 percent. V iných len ich zlomok: v Grécku, Holandsku či Portugalsku menej ako 5 percent výdavkov na sociálnu oblasť.

Ak veľkosť podpory pre rodiny a deti prepočítame na počet obyvateľov, najštedrejšie sú Luxembursko, severské krajiny, Nemecko a Rakúsko.

Na Slovensku začala podpora pre rodiny a deti (v EUR na obyvateľa) rásť po našom vstupe do EÚ, okolo roku 2012 sa však rast prakticky zastavil na úrovni 230-240 EUR na obyvateľa.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.