Rozdiely v platoch mužov a žien

Priemerný zárobok žien na Slovensku je o 19 percent nižší, než priemerný zárobok mužov. Priemer EÚ je 16,2 percenta.

Najväčší rozdiel je medzi vysokoškolsky vzdelanými mužmi a ženami v súkromnej sfére.Platové rozdiely poukazujú na pretrvávajúcu rodovú nerovnosť.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.