Sociálne výdavky: viac ako polovica ide na starobné dôchodky

Miera sociálnych výdavkov v krajinách EÚ kolíše od 9 percent (Írsko), po 24 percent (Fínsko). Slovensko je s 14,5 percentami (2017) pod európskym priemerom.

Viac ako polovica z týchto peňazí ide na starobné dôchodky. Naproti tomu, na boj so sociálnym vylúčením je určených len asi 0,2 percenta HDP.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.