Sociálny pilier #2: Férové pracovné podmienky

Druhá časť Európskeho piliera sociálnych práv pokrýva boj proti prekérnej práci, sociálny dialóg, mzdy či rodičovskú dovolenku.

17. novembra 2018 to bude to rok, čo lídri EÚ podpísali v švédskom Göteborgu politickú deklaráciu s názvom Európsky pilier sociálnych práv.

V zásade ide o súbor princípov sociálnych politík, ktoré by mali byť pre všetky krajiny nezáväzným vodíkom a zároveň kategórie, v ktorých ich je medzi sebou možné porovnávať.

Skladá sa z troch tematických celkov (troch oblastí). Prvou sú rovnaké príležitosti na trhu práce, druhou férové pracovné podmienky a treťou je sociálna ochrana a začlenenie.

Infografika načrtáva obsah druhej oblasti.

Prvá časť tu:

Sociálny pilier #1: Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce

Pred rokom (17. november) lídri EÚ podpísali v švédskom Göteborgu politickú deklaráciu s názvom Európsky pilier sociálnych práv.