Sociálny pilier #3: Sociálna ochrana a začlenenie

Tretia časť Európskeho piliera sociálnych práv hovorí o efektívnej sociálnej ochrane vo všetkých životných situáciách a ochrane pred chudobou.

17. novembra 2018 to bude to rok, čo lídri EÚ podpísali v švédskom Göteborgu politickú deklaráciu s názvom Európsky pilier sociálnych práv.

V zásade ide o súbor princípov sociálnych politík, ktoré by mali byť pre všetky krajiny nezáväzným vodíkom a zároveň kategórie, v ktorých ich je medzi sebou možné porovnávať.

Skladá sa z troch tematických celkov (troch oblastí). Prvou sú rovnaké príležitosti na trhu práce, druhou férové pracovné podmienky a treťou je sociálna ochrana a začlenenie.

Infografika načrtáva obsah tretej oblasti.

Prvá časť tu:

Sociálny pilier #1: Rovnaké príležitosti a prístup na trh práce

Pred rokom (17. november) lídri EÚ podpísali v švédskom Göteborgu politickú deklaráciu s názvom Európsky pilier sociálnych práv.

 

Druhá časť tu

Sociálny pilier #2: Férové pracovné podmienky

Druhá časť Európskeho piliera sociálnych práv pokrýva boj proti prekérnej práci, sociálny dialóg, mzdy či rodičovskú dovolenku.