Štruktúra trhu práce: prevládajú zamestnanci na TPP

Na jedného ekonomicky neaktívneho obyvateľa vo veku 15-74 rokov pripadá na Slovensku približne 1,8 aktívneho. Podobne je to v celoeurópskom priemere.

Z tých, ktorí pracujú, je veľká väčšina v zamestnaneckom pomere – aj v tomto sa Slovensko podobá zvyšku EÚ. V ostatných krajinách je však v priemere viac ľudí pracujúcich na čiastkový úväzok.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.