Štruktúra výdavkov domácností

Podiel výdavkov na iné, ako nevyhnutné tovary a služby, ilustruje aj celkovú životnú úroveň v spoločnosti. V bohatších, blahobytnejších krajinách môžu ľudia míňať viac na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné.

Podiel týchto výdavkov na Slovensku od vstupu do EÚ rastie. Na kultúru a oddych dávame pomerne viac, ako pred pätnástimi rokmi. Na vzdelanie však nie.

V porovnaní s priemerom EÚ-28 dávame približne rovnakú časť výdavkov na bývanie, výrazne menej na dopravu, no viac na jedlo a nápoje, vrátane alkoholických.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.