Bulhari a Rumuni budú vo Francúzsku nežiaduci do roku 2014

Zdroj: EurActiv.fr

Bulharov a Rumunov možno vyhostiť na základe tzv. APRF (asistované dobrovoľné návraty) alebo prefektorálneho rozhodnutia urobeného na hranici pre ohrozenie verejného poriadku či pracovného práva. Pokiaľ nemajú povolenie na pobyt, ktoré ich oprávňuje pracovať, pristúpi sa k spomínaným krokom, vysvetlil Nabli. Podľa neho sa situácia nezmení do roku 2014, kedy pre oba národy prestanú platiť pracovné obmedzenia.

Ďalšie opatrenie tzv. OQTR (povinnosť opustiť francúzske teritórium) možno aplikovať v prípade, že povolenie na pobyt nemožno predĺžiť, alebo v prípade nezamestnanosti, teda keď jednotlivci nemajú dosť zdrojov na pokrytie svojich potrieb a sú bez lekárskej starostlivosti.

Vyhostenie Rómov Nabli považuje za kontradikciu k Charte základných práv Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti spolu s Lisabonskou zmluvou. Poznamenal, že princíp nediskriminácie chráni práva menšín a zakazuje kolektívne vyhostenie.

Podľa Nabliho sloboda pohybu nemá cenu a opakovanie kritizoval 300-eurovú podporu pri odchode, ktorú francúzske úrady ponúkajú Rómom (plus 100 eur na každé dieťa) za to, že podpisom potvrdia svoj súhlas s opustením francúzskeho teritória.

V prípade, že Európska komisia zistí, že Francúzsko porušilo zákon EÚ, môže začať s vyšetrovaní. Následne poukáže na chyby a navrhne opatrenia na nápravu problému.

O tom, či ide o prehrešok rozhodne Súdny dvor EÚ a môže to viesť k odsúdeniu a požiadaniu Francúzska o plnenie povinností alebo uvaleniu sankcií. Tento typ rozsudku ma silný politický vplyv, keďže utrpí imidž a kredibilita odsúdeného štátu, uzavrel francúzsky expert.

Úplný rozhovor vo francúzskom jazyku nájdete na tomto odkaze.