Carlotta Besozzi: Švédi môžu zlepšiť slabú legislatívu EÚ

Besozzi strávila týždeň v OSN v New Yorku, krátko po tom, čo Barack Obama v júli oznámil svoje rozhodnutie, že sa podpíše pod konvenciu OSN o právach osôb s hendikepom. Kým americký prístup hodnotí pozitívne, o aktivitách Európskej komisie v tejto oblasti sa vyjadrila zmiešane.

„Myslím si, že sme urobili veľa krokov v oblasti transportu a práv pasažierov, hodnotím to ako jeden z najväčších plusov.“ Na druhej strane nie je spokojná so súčasnými návrhmi antidiskriminačnej legislatívy. Podľa jej slov sú jej vplyvy na hendikepovaných obmedzené.

Na švédske predsedníctvo sa však díva s nádejou na zmenu a zlepšenie súčasných návrhov. „Môže sa stať, že Komisiu požiadajú o prepracovanie alebo vytvorenie nového návrhu. Stále verím, že k zmene dôjde, hlavne, keď sa švédske predsedníctvo začne aktivizovať v tomto smere.“

Besozzi v rozhovore upozornila, že hendikepovaní pocítili recesiu s osobitným dôrazom, hlavne pre malé a stredné podniky, ktoré sa snažia získať výnimky z predchádzajúcich záväzkov. „Nastala situácia, kedy je veľmi zložité nájsť prácu, a hendikepovaní musia prekonávať oveľa viac predsudkov a firmy majú menej vôle ich prijímať.“

EDF je teda rozhodnuté počas rokovaní na pôde OSN presadzovať v rámci svetových uzdravovacích balíkov klauzuly, ktoré sa budú týkať hendikepovaných

Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.