EPSO hľadá skôr potenciál ako poznatky

Zdroj: EurActiv.ro

Peterová, ktorá školí kandidátov na pozície inštitúciách EÚ, samu seba označuje za veľkého fanúšika nového systému, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka. Testy sa zameriavajú miesto poznatkov viac na zručnosti, motiváciu a emocionálnu inteligenciu.

Odolnosť, schopnosť učiť sa, hovoriť, písať, komunikovať a pracovať v tíme sú hlavnými kritériami. „Ich cieľom je úradníkov ďalej školiť ako prijať ich v čase, keď sú už na vrchole.“

V porovnaní so starým systémom musia prejsť nielen testy na slovné a numerické logické myslenie, ale aj abstraktné logické myslenie, ktoré označila ako typ inteligenčného testu a tiež test na posudzovanie situácií, ktorý označila za test emocionálnej inteligencie.

Peterová však vidí aj nedostatky. „Prvým je to, či spôsob hodnotenia, dáva správne odpovede na to, čo chceme zhodnotiť.“ Varovala, že je otázne, či sú testy a cvičenia schopné presne odmerať motiváciu schopnosti a vôľu učiť sa a schopnosti pracovať v multikultúrnom tíme.

Na jar sa prvého kola testov zúčastnilo okolo 50 tisíc kandidátov. Na otázku, či je úrad schopný zvládnuť také množstvo aplikantov reagovala tým, že hranica, ktorú treba dosiahnuť, aby sa uchádzač dostal do ďalšieho kola, bude stanovená tak vysoko, aby ju prešiel len rozumný počet.

S privysoko stanovenou hranicou však vidí spojené aj problémy. „Čo napríklad autistickí géniovia, ktorí dokážu prejsť predvýberovými testami, no nie interview v centre,“ zdôraznila. „Ak taký človek prejde, pravdepodobne niekto, kto je dobrý, ale nie je génius, neprejde.“

Nový systém by Komisii mal pomôcť dosiahnuť aj geografickú rovnováhu. Potenciálnou prekážkou môžu byť jazykové schopnosti, a znepokojuje ju, že hlavnými jazykmi sú len dva – francúzština a angličtina.

„Mohli by sme prísť o veľmi šikovných ľudí, ktorí by mohli byť veľmi dobrými úradníkmi, no nie sú schopní vyjadrovať sa vo francúzštine a angličtine.“ Ako príklad uviedla napríklad Estóncov a Lotyšov, ktorých prvým jazykom je materský, potom ruština, tretím nemčina a angličtina a francúzština je u nich štvrtým respektíve piatym jazykom.