Eurokomisár: Budúcnosť neleží v nízkych mzdách a neistých pracovných miestach

Eurokomisár pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolas Schmit vo svojej kancelárii. [Európska komisia]

Ak nemá recesia prejsť do sociálnej krízy, musí sa Únia zaoberať otázkami, ako je istota zamestnania, minimálna mzda alebo príležitosti pre mladých, hovorí v rozhovore pre EURACTIV.com komisár pre zamestnanosť a sociálne práva NICOLAS SCHMIT.

Hospodárske oživenie musí byť inovatívne a udržateľné, aby sa štáty vyhli sociálnej kríze, ktorá by sa neskôr mohla zmeniť na krízu politickú, myslí si Schmit. „Budúcnosť Európy nie je v nízkych mzdách a v neistých pracovných miestach,“ dodáva.

V posledných rokov sa zvyšovala flexibilita trhu práce, pripomína komisár. Je dôležité, aby sa podniky dokázali prispôsobiť rýchlo meniacemu prostrediu, no trh musí „ponúkať aj záruky a istoty“.

To je podľa neho potrebné zohľadniť pri obnove ekonomiky.

Faktor veku

„Najviac zasiahnutou skupinou v tejto kríze budú mladí ľudia,“ myslí si eurokomisár odvolávajúc sa na zatvorené školy, prepúšťanie, a menej pracovných príležitostí.

Európska komisia by mala v nadchádzajúcich týždňoch predstaviť aktualizovaný program Európskej záruky pre mladých ľudí (European Youth Guarantee). „Je to dobrý nástroj. Pre členské štáty vytvára reálnu povinnosť riešiť nezamestnanosť mladých ľudí a nájsť účinné opatrenia na rýchlu pomoc mladým ľuďom,“ povedal Schmit s tým, že podľa neho „musíme ísť ešte ďalej“.

Komisia podľa neho pracuje na ďalších opatreniach na podporu zamestnanosti mladých ľudí. „Nechcem hovoriť o stratégiách, musíme byť konkrétni a navrhnúť opatrenia, ktoré by fungovali,“ uviedol bez ďalších podrobností.

Spravodlivá mzda v kľúčových zamestnaniach

Komisia ešte pred vypuknutím pandémie začala konzultácie o európskej minimálnej mzde. Konzultácie už postúpili do druhého kola.

Komisia vidí po koronakríze ďalší dôvod napredovať s európskou minimálnou mzdou

Z prvej konzultácie Európskej komisii vyplynulo, že treba minimálnu mzdu riešiť na európskej úrovni. Teraz sa v druhej pýta, akou formou to má urobiť. V hre je smernica alebo odporúčania.

„Čítal som, ako istá zdravotná sestra povedala, že je pekné, že nám tlieskajú, ale to nám nezaplatí účty,“ komentuje Schmit. „Musíme viesť debatu o hodnote určitých povolaní.“

„Nie je normálne, že ľudia, ktorí veľmi tvrdo pracujú, nemajú na slušné bývanie,“ uviedol. „Deje sa to v mnohých krajinách, medzi členskými štátmi je však obrovský rozdiel a tomu má zabrániť zavedenie minimálnej mzdy,“ vysvetľuje luxemburský politik.

Komisia zvažuje ísť buď cestou odporúčaní Rady EÚ alebo záväznej smernice. Schmit nateraz nehovorí, ktorej z týchto možností dáva prednosť.

„Ak konzultujem, chcem počúvať“. Bez ohľadu na výsledok, musí byť návrh „konzistentný, pretože nemôže ísť iba o cvičenie v tom, čo by sme chceli, pretože je vždy pekné povedať, že mzdy by sa mali zvyšovať“.

Španielsko nedávno zaviedlo minimálny príjem pre ľudí ohrozených chudobou alebo vylúčením, čo komisár privítal. „Stále máme príliš vysokú mieru chudoby v Európe, dokonca aj v najbohatších krajinách,“ uviedol komisár. „Toto je vnútroštátna otázka, ale rýchlo sa môže stať európskou,“ pripustil.

„Všetci vieme, že minimálny príjem v Rumunsku nemôže byť z dôvodu životnej úrovne rovnaký ako v Luxembursku.“ Ľudia majú podľa neho právo „nepovedal by som, že žiť dôstojne, ale prežiť dôstojne v ťažkých podmienkach“.

Taliansko, Španielsko a Portugalsko sa zasadzujú za európsku iniciatívu minimálneho príjmu. Nemecké predsedníctvo by mohlo iniciovať diskusiu medzi členskými štátmi.

Teraz je ten správny čas na základný príjem pre európskych občanov

Občania Únie potrebujú garantovaný univerzálny príjem, kým sa neobnovia bežné ekonomické aktivity, tvrdí katalánsky minister hospodárstva PERE ARAGONÈS.

Spravodlivé zotavenie

Hoci komisár pripustil, že „ekonomika v mnohých častiach Európy nebola pripravená čeliť kríze,“ nechcel hovoriť o dôvodoch, prečo krajiny, ktoré boli najviac zasiahnuté finančnou krízou v roku 2008, zaznamenali najväčší hospodársky pokles aj počas pandémie COVID-19.

„Túto analýzu nechávam na oveľa osvietenejších ekonómov, ako som ja.“