Kardinál O’Brien: Na klimatickej konferencii by malo byť počuť aj chudobných

Foto: Wikipedia

Kardinál Keith O’Brien bude vedúcim delegácie Katolíckej cirkvi, katolíckych podporných organizácií a veriacich klimatológov na klimatickom summite OSN, ktorý sa tento týždeň uskutoční v New Yorku. V mene delegácie požiada predstaviteľov bohatých krajín, aby si predsavzali, že na decembrovú svetovú klimatickú konferenciu UNFCCC pocestujú s úmyslom vyjednať "spravodlivú a záväznú" dohodu o novom klimatickom režime, vyhlásil kardinál v rozhovore pre EurActiv.

"V súčasnosti vyjednávaniam o novej dohode o klimatických zmenách dominujú najbohatšie a najznečisťujúcejšie krajiny," tvrdí O’Brien. Dopĺňa, že pre nádej na novú dohodu je potrebné politické líderstvo, najmä v čase, kedy záväzky bohatých krajín v oblasti znižovanie tvorby emisií CO2 a poskytovaní pomoci chudobným regiónom ďaleko zaostávajú za tým, čo by bolo potrebné.

Kardinál varuje, že práca náboženských charitatívnych organizácií nebude postačovať. Podľa neho, rozšírená globálna chudoba, ktorú ešte zhoršuje zmena podnebia, si vyžaduje globálnu odpoveď zo strany vlád. Pretože industrializované krajiny "zapríčinili problém klimatických zmien tým, že čerpali prírodné zdroje vo veľkom rozsahu s cieľom hospodárskeho zisku, sú jasne morálne povinné riešiť problém, ktorý spôsobila ich aktivita", tvrdí O’Brien.

"To je dôvod, pre ktorý vyzývame bohaté krajiny, aby poskytli dodatočných 150 mld. dolárov pre pomoc komunitám prispôsobiť sa výzvam spojeným s meniacim sa podnebím, ktorým čelia, a pre pomoc pri nachádzaní spôsobov pre udržateľný rozvoj," vyhlásil.

Katolícka cirkev chce byť hlasom chudobných, hovorí kardinál. Chce byť faktorom, ktorý bude vplývať na rozhodovateľov, ktorí ak zlyhajú v boji proti klimatickým zmenám, bude to pre rozvíjajúce krajiny znamenať "strašné dôsledky". Ako príklad tiež uviedol, že cirkvi v USA môžu byť efektívne pri ovplyvňovaní senátorov a môžu tak nepriamo pomôcť prijatiu návrhu Klimatického zákona, ktorý čaká na zelenú v hornej komore Kongresu. Schválenie by pomohlo pozitívnemu výsledku z decembrovej medzinárodnej klimatickej konferencie UNFCCC v Kodani.

"Kresťanská viera hrá v americkej spoločnosti hlavnú úlohu," vysvetľuje O’Brien a dopĺňa: "Úprimne dúfame, že americkí senátori a vláda budú počuť naše hlasy."

Škótsky kardinál absolvoval viacero pastoračných ciest; od Indie a El Salvadoru, cez Kongo, až po Barmu. Podľa vlastných slov, bol svedkom zraniteľnosti chudobných komunít, ktoré sú vysoko závislé na farmárčení a teda i na meniacich sa klimatických cykloch. Upozorňuje, že tamojší farmári v poslednom období čoraz viac nevedia, aké rastliny budú môcť pestovať, pretože čoraz viac čelia povodniam a suchám, ktoré ničia poľnohospodársku úrodu.

"Tiež je zreteľne vidieť, že chudobné komunity nemajú infraštruktúru a zdroje, aby sa dokázali vyrovnávať s častejšími prírodnými katastrofami," doplnil.

Kardinál tiež upozornil, že obyvateľom chudobných krajín dokážu zlepšiť životné podmienky neraz i jednoduché riešenia. Ako príklad uviedol vodné zberače a cisterny v Indii, Kambodži a v Barme, v ktorých dedinčania uskladňujú zásoby vody pre obdobia sucha. Jednoduché zavlažovacie systémy a experimentálne pestovanie rozličných druhov poľnohospodárskych plodín, odolnejších voči suchu, rovnako skvalitňuje životy mnohých, hovorí.

Kardinál v závere rozhovoru zopakoval, že klimatické zmeny a ich dôsledky sú problémom veľkých rozmerov. Preto musia bohaté krajiny poskytnúť dodatočné zdroje, z ktorých môže benefitovať mnoho komunít v chudobnejších regiónoch.


Úplné znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.