Patrick de Bucquois: Blížiaci sa deadline zavedenia smernice o službách spôsobuje zmätky

De Bucquois v rozhovore pre EurActiv poukázal najmä na neschopnosť smernice jasne definovať, čo je poskytovateľ neziskových služieb v rámci vnútorného trhu, a to podľa neho viedlo k situácii, v ktorej panujú viac zmätky ako dohoda.

Riešenie vidí vo vytvorení štatútu európskej neziskovej organizácie, za čo jeho inštitúcia intenzívne lobovala. No zdôraznil, že neexistuje dostatočná politická vôľa zaoberať sa týmto zložitým súborom.

CEDAG spochybňuje aj pokračujúcu debatu ohľadom rámca smernice o službách všeobecného záujmu. Poskytovateľov týchto služieb – od architektov po supermarkety – existujúce európske pravidlá v súčasnosti nepokrývajú, čo je podľa Bucquoisa problémom.

Kým mnohé krajiny legislatívnu iniciatívu presadzujú, poukázal na vyčkávací mód Európskej komisie, ktorá tvrdí, že od členských štátov nemá udelený jasný mandát.

Výsledkom tohto postoja je, že samotné európske autority nemajú dokonalý prehľad v pravidlách EÚ a aj napriek tomu rozhodujú o ich aplikovaní. Vyzval teda Komisiu, aby sa chopila pozície vodcu.

Poznamenal, že ak do platnosti vojde Lisabonská zmluva, môže to viesť k ďalším komplikáciám a krajiny môžu pristúpiť k prijatiu regulácie služieb všeobecného záujmu a tým vytvoriť veľmi neflexibilný nástroj.

De Bucquois rozhovor zakončil víziou troch možných záverov – „Prvý, nič sa nestane. Druhý, Komisia prijme niečo primitívne a kontraproduktívne, čo viac ublíži ako pomôže. Tretí, ktorý je možný, ale veľa by som naň nestavil – že vytvoria vhodný inštrument.“

Úplne znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tomto odkaze.