Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

(zdroj: Highways Agency/Flickr)

Novela Zákonníka práce nie je v platnosti ani mesiac. Po tom, ako zmeny v agentúrnom zamestnávaní schválila vláda aj Národná rada, nasledovalo prezidentské veto.

Legislatívu, ktorá má zlepšiť pracovnoprávnu ochranu agentúrnych pracovníkov, napokon schválili v pôvodnom znení. Prvý mesiac jej fungovania včera za účasti tvorcov zákona, inšpektorov práce, odborárov a zamestnávateľov zhodnotila konferencia „Agentúrne zamestnávanie po novele Zákonníka práce“.

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) Branislav Ondruš naznačil, že nová regulácia prejde po istom čase opätovnou revíziou. „Na ústavnoprávnom výbore takmer prešiel návrh, aby bolo agentúrne zamestnávanie na Slovensku úplne zakázané,“ povedal Ondruš.

S nápadom mali prísť opoziční poslanci, čo podľa štátneho tajomníka dokazuje, že spoločnosť vníma prácu prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ADZ) ako nevyhnutné zlo. Dodal, že tento stav spôsobili užívateľskí zamestnávatelia a ADZ, rozhodne nie je vinou zákonodarcov, ministerstva či inšpektorátu. „Z agentúrneho zamestnávania sa za posledných 10 rokov stalo absolútne masové, plošné zneužívanie ľudí.“

Riaditeľ odboru pracovných vzťahov na ministerstve a podpredseda Asociácie pracovného práva (Labour Law Association) Jozef Toman predstavil zmeny, ktoré zavádza novela Zákonníka práce. Jednou z nich je tzv. prezumpcia dočasného pridelenia.

„Pridelený zamestnanec by mal dostať to, čo by bol dostal, ak by bol prijatý na pracovné miesto priamo,“ uviedol Toman s odvolaním sa na európsku smernicu z roku 2008. Ustanovenie sa viaže na dočasné pridelenie a preto sa zmluvné strany snažia inak kvalifikovať tento vzťah.

„Prezumpcia dočasného pridelenia je postavená na troch znakoch, ktoré musia byť kumulatívne naplnené, aby sa určitá situácia posúdila ako dočasné pridelenie bez ohľadu na to, čo tvrdia zmluvné strany,“ vysvetlil zástupca MPSVaR. Záleží na tom, kto prácu riadi, na lokalite práce a na činnosti, ktorú má príslušná právnická alebo fyzická osoba zapísanú v registri.

Po novom budú mať pracovné agentúry a užívateľskí zamestnávatelia spoločnú zodpovednosť za zaplatenie porovnateľnej mzdy. Rovnako priaznivý má byť aj prístup k stravovaniu, no netýka sa to už sociálneho fondu alebo iných benefitov. Napríklad tých,  ktoré súvisia so senioritou zamestnanca či dochádzkou do práce.

Na dochádzkový bonus nemá nárok ani agentúrny zamestnanec, ktorý na jednom mieste zotrval 8 rokov, upozornil Marek Švec z Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Bežné sú prípady, kedy je zamestnanec na jednom mieste 2 až 3 roky, čo nenapĺňa pôvodný zámer dočasnej práce.

Najvyšší súd SR navyše podľa neho svojim rozhodnutím z roku 2011 legalizoval obchádzanie spôsobov skončenia pracovného pomeru: „Vôbec sa nemusím hrať na žiadne dohody, výpovede. Keď jednostranne oznámim, že končí výkon prác užívateľa, pracovný pomer sa v podstate končí.“

Zástupca pracovných agentúr, branch director spoločnosti Edymax SE Jozef Pavlovič tvrdí, že zákonodarcovia by hľadať spôsoby, ako „zvýhodniť čestné agentúry, ktoré kopírujú mzdové systémy užívateľských zamestnávateľov a nesnažia sa ich zakrývať“.

Ako vhodný nástroj vidí aj poistenie voči úpadku ADZ a legislatívne rozlíšenie malých a väčších agentúr. To však účastníci konferencie označili za možné obmedzenie práva na podnikanie. Marek Švec poznamenal, že čím je menej veľkých agentúr, tým je na ne lepší dosah zo strany kontrolných orgánov.

České porovnanie

Situáciu na českom trhu s agentúrnym zamestnávaním popísal podpredseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Vít Samek. Diskusia sa u našich západných susedov orientuje na iné témy. „Aplikačný problém nie je kľúčový,“ vraví Samek. „Našim problémom číslo 1 je šedé a čierne agentúrne zamestnávanie.“

Agentúrna práca nemá smerovať k stálej pozícii a preto je debata o benefitoch pre týchto zamestnancov bezpredmetná. Keď je na istej pozícii dlhšiu dobu, tak by mu mala spoločnosť ponúknuť zmluvu na dobu neurčitú. Dodal, že na Západe, kde je podiel dočasných zamestnancov vyšší, riešia najmä vyslaných pracovníkov.

„Agentúrne zamestnanie je u ľudí, ktorí hľadajú stále zamestnanie, často nedobrovoľná vec. Keď nemá na výber, tak príjme agentúrne zamestnanie. Tam my budeme hľadať cesty ako tieto situácie obmedziť.“