Ak chceš pracovať, nefajči

špidla

 

Krátka správa

Komisia reagovala na podnet škótskej poslankyne Európskeho parlamentu Catherine Stihler po tom, čo írska spoločnosť Dotcom Directories vo svojom inzeráte vyzvala fajčiarov, aby naň ani nereagovali. Riaditeľ Dotcom Directories Philip Tobin v rozhovore pre írsku rádiovú stanicu povedal: „Keď ľudia fajčia počas prestávky, alebo vo svojom voľnom čase, smrdia. Máme malé kancelárie a zápach môže byť pre ostatných zamestnancov neznesiteľný”.

Komisár Špidla povedal, že európske právo zakazuje diskrimináciu na základe rasy, alebo etnického pôvodu, veku, sexuálnej orientácie, postihnutia, náboženstva a viery. Podľa Špidlu ponuka práce, ktorá priamo odmieta fajčiarov nespadá ani do jednej z týchto kategórií, a preto je v poriadku, ak zamestnávateľ radšej uprednostní nefajčiara pred fajčiarom.

Špidlove vyjadrenia sa stretli s kritikou aj zo strany profajčiarskych, aj antifajčiarskych skupín. Hovorca antifajčiarskej skupiny Ash Ian Wilmore označil komisárov názor za „zlú politiku”. Pre britský denník Guardian povedal: „Nechceme diskriminovať ľudí preto, že fajčia. Chceme im pomôcť prestať”.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa koncom minulého roka stala najväčším zamestnávateľom nefajčiarov na medzinárodnom poli. Nezamestnávaním fajčiarov chce spropagovať a posilniť verejnú kampaň na zákaz tabakových výrobkov.

V EÚ fajčí v priemere 27% populácie, na Slovensku asi 34%, prevažne mužov.