Ak Únia schváli zrušenie striedania času, Slovensko si chce ponechať zimný čas

Hodiny na trenčianskej mestskej veži. [TASR/Radovan Stoklasa]

Brusel chce nechať štátom možnosť vybrať si medzi letným alebo zimným časom. Rozhodnúť majú vlády. Slovenskému rezortu sociálnych vecí sa pozdáva alternatíva skoršej tmy večer a skorého ranného svitu. Dlhé letné večery by tak boli na Slovensku minulosťou.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je od piatka (19. októbra) k dispozícii predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času. Podľa neho Slovensko súhlasí so zrušením striedania času, no požaduje, aby sa jednotlivé susedské krajiny navzájom koordinovali a nepoškodzovali tak vnútorný trh, či prepravu.

Vzhľadom na geografické a časové pásmo, v ktorom sa nachádza Slovenská republika si rezort myslí, že bude vhodné ponechať u nás zimný čas. Skoršie ranné svitanie, ale aj skorý západ slnka by sa v lete stali realitou.

Ak návrh Komise členské štáty EÚ schvália, posledný krát by si Slováci menili čas na hodinkách už o rok, 27. októbra 2019.

Slovensko si pravdepodobne ponechá zimný čas

Slovenská republika podporuje návrh Komisie, podľa ktorej by sa malo prestať so striedaním letného a zimného času. Návrh smernice dáva členským štátom právomoc rozhodnúť o svojom štandardnom čase, teda vybrať si, či ostanú pri čase letnom alebo zimnom.

Hoci rezort sociálnych vecí, ktorý predbežné stanovisko pripravil s návrhom európskej exekutívy súhlasí, požaduje „nevyhnutnú úroveň harmonizácie“ medzi krajinami. Znamená to, že okolité štáty by svoje rozhodnutie o tom, či si ponechajú nastálo letný alebo zimný čas, mali koordinovať, „najmä v stredoeurópskom regióne“.

„Z hľadiska vnútorného trhu je najdôležitejšie, aby si štáty nestanovovali samé (a rozdielne), či budú používať zimný alebo letný čas,“ konštatuje správa.

Dopady na energetickú efektívnosť sú podľa rezortu zanedbateľné. Dopady na priemysel považuje nateraz za nejasné.

Zrušiť či nezrušiť striedanie letného a zimného času, pýta sa Komisia občanov

Európska komisia pripomína, že v diskusii nejde o zjednotenie časových pásiem v Únii a že prípadné rozhodnutie o tom, či si krajina ponechá letný, alebo zimný čas, ostane na každom členskom štáte.

Predbežné stanovisko rezortu sa ale ďalej odvoláva na „nepriaznivé účinky na zdravie“, ktoré každoročné zmeny prinášajú. Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bude preto vhodné štandardizovať takzvaný zimný čas.

„V našich zemepisných šírkach sa dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území,“ tvrdí rezort sociálnych vecí.

Ak si Slovenská republika ponechá zimný čas, znamenalo by to, že letný západ Slnka by si napríklad Banská Bystrica neužívala okolo pol deviatej, ale už o pol ôsmej.

Ak predbežné stanovisko prejde medzirezortným pripomienkovým konaním a následne zmeny osúhlasia aj ďalšie členské štáty EÚ, poslednú sezónnu zmenu štandardného času by Slovenská republika vykonala presne v nedeľu 27. októbra 2019 o 1:00 hod. ráno. Po tejto zmene by sa už čas nemenil.

Do konca budúceho týždňa môžu stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ešte pripomienkovať relevantné subjekty.

Európania sa vyslovili proti striedaniu letného a zimného času

Viac ako 80 percent respondentov v celoeurópskom online prieskume potvrdilo, že sa im už v marci a októbri nechce posúvať hodinky. Aký čas si nakoniec jednotlivé krajiny Únie ponechajú, rozhodnú miestne vlády.

Viac ako 80 percent respondentov v celoeurópskom online prieskume, ktorý organizovala Európska komisia v lete potvrdilo, že sa im už v marci a októbri posúvať hodinky nechce. Európska exekutíva preto postúpila s prípravou materiálu. Členské štáty tento návrh v súčasnosti analyzujú a pripomienkujú.