Aktuálnym trendom sú čiastočné pracovné úväzky

Zdroj: Flicr

Podľa oficiálnej štatistiky Eurostatu v Európskej únii hľadá prácu viac ako 23 miliónov ľudí. Komisár pre zamestnanosť László Andor minulý týždeň pripustil, že sa naplnili negatívne scenáre a Európa zažíva obnovu bez tvorby pracovných miest. Situácia však nie je všade rovnaká. Nemecko, Švédsko či Fínsko v roku 2010 zaznamenali výrazný pokles nezamestnanosti a dopyt po pracovnej sile.

Dočasné zamestnávanie

Z údajov vyzbieraných zo súkromných pracovných agentúr vyplýva, že celkový počet hodín, ktoré odpracovali agentúrni brigádnici v Európe za rok stúpli o 23 %. Súhrnná správa, ktorú vydala Eurociett, (Európska konfederácia súkromných pracovných agentúr) skúma pracovné trhy v desiatich štátoch – Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku, Nórsku, Poľsku, španielsku, Švédsku a Švajčiarsku.

„Pracovné agentúry sa do recesie prepadli v júni 2008 a na úplné dno narazili v druhom štvrťroku 2009. Odvtedy sektor zaznamenáva obnovu, pričom v marci 2010 sa už dostal do pozitívnych čísel,“ uvádza Eurociett.

Dopyt po dočasnej pracovnej sile je jedným z hlavných indikátorov, ktoré sú prvým náznakom, že ekonomika začína opäť rásť.

Čiastočné úväzky – nový trend?

Ďalším výrazným trendom na európskom pracovnom trhu je rast významu čiastočných úväzkov. Podľa štatistiky v roku 2009 až 19 % všetkých zamestnaných pracovalo na čiastočný úväzok, kým v roku 2000 to bolo okolo 16 %.

Európska komisia vo svojej správe „Zamestnanosť v Európe v roku 2010“ uvádza, že práve čiastočné úväzky stáli za celkovým rastom zamestnanosti v období 2000 – 2008. Rozdiely medzi členskými štátmi sú však výrazné.

V Holandsku takmer polovica zamestnaných (48 %) pracuje na čiastočný úväzok. Podobne vysoký podiel tvoria aj na dánskom, nemeckom, švédskom a britskom trhu. Ide pritom najmä o ženský fenomén. V Holandsku až tri štvrtiny žien majú zmluvu na čiastočný úväzok. Z celoúniového pohľadu je to približne tretina, kým v prípade mužov menej ako desatina (8 %).

Európsku legislatívu čakajú zmeny

Európska komisia tento rok plánuje reformovať smernicu o pracovnom čase. Predchádzali tomu intenzívne konzultácie s zamestnávateľmi a odborovými úniami. V spolupráci so sociálnymi partnermi by sa mala zaoberať aj konceptom kvality práce.

V rokoch 2012 zasa exekutíva plánuje preskúmať efektívnosť európskych smerníc upravujúcich čiastočné úväzky a úväzky na dobu určitú a najmä ich vplyv na zapojenie žien do pracovného trhu.