AI spúšta európsku kampaň na podporu antidiskriminačnej smernice

Medzinárodná mimovládna organizácia Amnesty International kritizuje fakt, že návrh smernice bol v Rade EÚ „zablokovaný Nemeckom, napriek tomu, že aj súčasné španielske predsedníctvo, ako aj predošlé švédske, prijatie tohto dokumentu považovali za prioritu.“

„Amnesty International spustila celoeurópsku kampaň za prijatie novej antidiskriminačnej smernice, v ktorej vyzýva predstaviteľov Nemecka, aby prestali blokovať prijatie novej smernice”, uvádza sa v tlačovej správe organizácie.

"Je hanebné, že túto dôležitú legislatívu, ktorá iba dopĺňa existujúci právny rámec Únie, odmieta práve štát, ktorý verejne deklaruje svoj záujem na boji s diskrimináciou. Na svojom území Nemecko ochranu obetiam diskriminácie zaručuje, naprieč Úniou sa ale podobnému kroku bráni," povedal Nicolas Beger, riaditeľ európskej kancelárie Amnesty International.

Nemecká vláda argumentuje tým, že súčasná antidiskriminačná legislatíva EÚ je neefektívna a neexistuje žiadny právny základ pre to, aby EÚ konala v niektorých z oblastí, ktoré smernica pokrýva. Odporcovia smernice vo všeobecnosti tvrdia, že návrh smernice nerešpektuje subsidiaritu a princípy proporcionality, podľa ktorých legislatíva na európskej úrovni môže byť považovaná za posledné východisko v prípade, že národné autority zlyhávajú.

Mnohé krajiny totiž takúto legislatívu majú, niekedy aj prísnejšiu ako navrhuje európska smernica.

Nezávislé štúdie podľa Amnesty International ukázali, že súčasná Smernica EÚ o rasovej rovnosti značne zlepšila ochranu voči rasovo založenej diskriminácii v mnohých európskych krajinách. Článok 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tiež dáva Rade EÚ jasný mandát na prijatie vhodného opatrenia v oblasti boja proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, vierovyznaní, postihnutí, veku, alebo sexuálnej orientácii.

Kampaň, do ktorej sa svojou výzvou pre Spolkovú ministerku pre rodinu, seniorov, ženy a mládež môže zapojiť každý, prebieha online na webe. Vyvrcholenie kampane je plánované na prvý týždeň v júni, keď bude zasadať Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a ochranu spotrebiteľa (EPSCO), ktorá bude o smernici rokovať.