Barroso hovorí o šovinizme

Robotníci, Francúzsko. Zdroj: Európsky parlament

„Nepoužívajme stereotypy a mýty,“ vyzval v pléne Európskeho parlamentu Barroso a apeloval na racionálnu a vecnú diskusiu. Odmietol „úzkoprsú a šovinistickú predstavu o ochrane krajín“.

Nemenoval žiadnu konkrétnu krajinu, pozorovatelia sa však zhodujú, že sa predovšetkým prihováral Veľkej Británii. Európska komisia sa snaží číslami, štatistikami a precizovaním pravidiel o vyplácaní sociálnych dávok odrážať tlak vlád niektorých krajín na sprísnenie podmienok migrácie vnútri EÚ.

„Nesmieme sa podať strachu a zmätku v pojmoch“, tvrdí predseda Európskej komisie.

Hovorca britského premiéra Davida Camerona v reakcii pripomenul, že Británia nie je jedinou krajinou s takýmit požiadavkami. Obavy z migrácie majú aj Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Taliansko, ktoré by tiež chceli otvoriť otázku úpravy voľného pohybu v EÚ.

Britská predstava tejto úpravy zahŕňa kvóty na počet migrantov a reguláciu vstupu nízko kvalifikovaných migrantov, ktorí by museli preukazovať dôvod, pre ktorý sa chcú presídliť do inej krajiny.

Téma rozdeľuje vládnucu britskú koalíciu s liberálnymi demokratmi, spory oddialili aj správu, ktorá mala zmapovať vplyv vnútroeurópskej migrácie na krajinu. Podľa údajov Európskej komisie dnes v EÚ žije v inej krajine, než krajine svojho pôvodu 14 miliónov ľudí.

Miera zamestnanosti takýchto občanov je vyššia ako miera zamestnanosti v celkovej populácii hostiteľských krajín. Aj z tých, ktorí nie sú aktuálne ekonomicky aktívni (študenti, dôchodcovia, nezamestnaní) 64 % predtým v hostiteľskej krajine pracovalo a 79 % žije v domácnosti, kde aspoň jeden člen pracuje.

Z prieskumov verejnej mienky opakovane vychádza, že voľný pohyb je aspekt, ktorý je medzi občanmi najviac cenený. Toto právo je súčasťou európskych zmlúv a dôležitou súčasťou jednotného trhu EÚ.

Európsky parlament v dnes schválenom uznesení tiež spochybnil výzvy národných lídrov na zmenu pravidiel.

„Zdá sa, že títo politici ignorujú tri fakty: po prvé, voľný pohyb je základným právom všetkých európskych občanov, po druhé: je dokázané, že migrácia pracovníkov prispieva k hospodárskemu rozvoju a po tretie: že sa týmto spôsobom nedajú získať hlasy. Európsky parlament dnes toto všetko pripomenul“, povedal spravodajca uznesenia Marian-Jean Marinescu (EĽS).

„Obmedzovanie výdobytkov, na ktorých EÚ stojí nepovažuje za správne riešenie dôraznila europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (SD, SMER-SD). K téme podľa nej navyše nemožno pristupovať selektívne, tak ako to robí Veľká Británia.

„Obmedzenia predsa nemôžu platiť len v jednom alebo niekoľkých vybraných členských štátoch, museli by sa vzťahovať na Spoločenstvo ako celok. To by si vyžadovalo naozaj veľmi širokú diskusiu.“

Niektoré členské štáty si podľa nej dostatočne neuvedomujú, že nemôžu na jednej strane využívať mnohé výhody spoločného trhu a na druhej sa brániť plneniu povinností a záväzkov z neho vyplývajúcich.