Belgičania, Nemci a Rakúšania udržali najviac pracovných miest

Zdroj: Skye, www.creativecommons.org

Hospodárska kríza v uplynulých dvoch rokoch zasiahla pracovné trhy členských štátov s rôznou intenzitou. „Napriek celkovým problémom a rastom výziev, existuje skupina krajín, ktoré dokázali búrku prekonať relatívne dobre a v tomto období sa im podarilo udržať vysoký počet pracovný miest,“ uviedol komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti László Andor pri zverejňovaní správy.

Osobitne poukázal na Belgicko, Rakúsko a Nemecko, kde si veľká časť zamestnancov v kľúčových sektoroch dokázala udržať prácu vďaka skrátenému pracovnému času. „Toto malo zrejmý pozitívny vplyv na zamestnanosť a ja si myslím, že tieto krajiny vstupujú do štádia obnovy z najlepšej pozície,“ dodal komisár.

Na druhej strane najhoršie si viedli Íri, Portugalci a Španieli, kde nezamestnanosť dosiahla rekordné rozmery. „Chceli by sme upriamiť pozornosť na tých, čo obstáli lepšie a vytvorili závery, ktoré pomôžu slabším posilniť ich pracovné trhy, obnovu a návrat k rastu zamestnanosti,“ vysvetlil Andor.

Čas ukončiť stimuly

Podľa Andora nezamestnanosť v Únii už dosiahla vrchol a v roku 2011 by mala začať klesať. Okrem toho sa zlepšuje hospodársky výhľad, no treba zachovať obozretnosť, obnova je veľmi krehká.

Komisár vyzval členské štáty, aby ukončili stimulačné opatrenia, no opatrne, aby tak neurobili príliš rýchlo. „Úsporné opatrenia treba prijímať s rozvahou,“ zdôraznil.

Krajiny by podľa jeho slov mali zvážiť aj ukončenie schém skráteného pracovného času a pomôcť nezamestnaným zapojiť sa do pracovného trhu. „Podpora v nezamestnanosti by mala stimulovať, napríklad tým, že by bola spojená s povinným absolvovaním školení,“ vysvetlil.