Belgické predsedníctvo bude presadzovať ambicióznu sociálnu agendu

Belgicko už tradične patrí medzi tie členské štáty, ktoré najviac zdôrazňujú sociálne záležitosti. Hoci nová hospodárska stratégia Európa 2020 obsahuje ambiciózny cieľ v oblasti obmedzovania chudoby, podľa expertov nestabilná hospodárska situácia v Európe môže spôsobiť problémy pri jeho napĺňaní.

Philippe Courard, belgický štátny tajomník pre sociálnu integráciu začiatkom mesiaca vyzval k tomu, aby bol hospodársky rast v rovnováhe so sociálnou ochranou európskych občanov, najmä tých ohrozených chudobou.

Belgickí politici však v súčasnosti zostavujú vládu a sami budú s veľkou pravdepodobnosťou nútení zaviesť prísne úsporné opatrenia. Z tohto pohľadu bude pre nich teda náročné presadiť ambicióznu sociálnu agendu EÚ, tvrdí Connie Reuter, predseda mimovládnej organizácie Social Platform. Podľa Reutera však skutočne ambiciózne predsedníctvo musí vyzývať k sociálnej a súčasne fiškálnej konsolidácii.

K tomuto názoru sa priklonil aj šéf Siete boja proti chudobe Fintan Farrell, ktorý si myslí, že pokiaľ Belgičania budú presadzovať ambicióznu líniu, môžu naraziť na odpor členských štátov, ktoré nepochopili potrebu spomínanej rovnováhy.

Sociálne služby

Jednou z tém diskusií by malo byť aj poskytovanie sociálnych služieb na vnútornom trhu. Reuter vidí jasné riziko v tom, že Komisia a členské štáty budú čoraz viac považovať služby vo všeobecnom záujme za prekážku pri kompletizovaní vnútorného trhu a budú sa na nich snažiť šetriť.

Belgické predsedníctvo sa však môže oprieť o odporúčania na oživenie vnútorného trhu vypracované pracovnou skupinou bývalého komisára Maria Montiho, ktoré navrhujú viac priestoru pre sociálne služby.

Silná druhá polovica roka boja proti chudobe

Belgicko preberá predsednícky mandát v druhej polovici roka zasväteného boju proti chudobe. Krajina sa bude v nadchádzajúcich mesiacoch snažiť presadiť rámec smernice o minimálnom príjme a tiež usporiadať prominentné konferencie o bezdomovcoch a detskej chudobe.

„Je veľmi dôležité, aby predsedníctvo predložilo závažný dokument do konca roka,“ zdôraznil Farrell. Zároveň dodal, že sa tak zaistí kontinuita stratégií spustených počas roka.

Zdôvodňovanie cieľa v oblasti znižovania chudoby

Otázka znižovania chudoby ostane viditeľnou počas celého polroka. Lídri prijali ambiciózny, no zároveň veľmi kompromisný cieľ a je na belgickom predsedníctve dorokovať všetky detaily. Najmä pokiaľ ide o možnosti merania percenta populácie žijúceho v chudobe alebo sociálnom vylúčení.

Podľa zdroja z Komisie bude získavanie konkrétnych a dôveryhodných údajov a na nich vybudovaných cieľov najťažšou belgickou úlohou. Predstavitelia predsedníctva na dosiahnutie dohody medzi členskými štátmi budú musieť využiť všetky svoje schopnosti v dosahovaní konsenzu.