Belgické predsedníctvo chce lepší život pre psov a mačky

„Počas predsedníctva našej krajiny v Rade chceme zdôrazniť dôležitosť úlohy zvierat- spoločníkov v spoločnosti,“ povedala Onkelix pri príležitosti spustenia internetovej stránky o živote psov v Bruseli.

„Premnoženie psov a mačiek spôsobuje nechceným zvieratám veľa utrpenia,“ dodala. Podľa ministerky je „zdieľanie informácií a skúseností základom pre rozvoj zvieracieho blahobytu". "A je na nás, aby sme našli celoeurópske riešenie a stratégiu, ktorá by viedla k vhodnému a zodpovednému správaniu nás ľudí voči zvieratám.“

Zároveň poukázala na článok 13 Lisabonskej zmluvy, kde sa píše: „Keďže zvieratá sú vnímavé bytosti, Európska únia a jej členské štáty by mali v plnej miere dbať na blahobyt, ktorý zvieratá potrebujú“. Podľa nej je tento článok základom pre budúce konanie EÚ v tejto oblasti.

Komisia pracuje na legislatíve

Európska komisia v súčasnosti už pracuje na návrhu druhého Akčného plánu pre blahobyt zvierat, ktorý by mal byť v platnosti v rokoch 2011 až 2015. „Zdravie a blahobyt psov a mačiek sú kľúčové pre blahobyt ľudí,“ povedal Denis Simonin, predstaviteľ Komisie zodpovedný za túto oblasť a dodal: „Keďže EÚ nemá žiadne pravidlá na ochranu spoločenských zvierat, Komisia zvažuje podniknutie konkrétnych krokov v rámci budúcej stratégie o blahobyte zvierat “.

Stránka CAROdog.eu, ktorá bola spustená včera, vznikla pôvodne na podnet organizácie zameranej sa na starostlivosť o zvieratá s názvom "Štyri labky" a Istituto G. Caporale. Tie ju opísali ako „databázu obsahujúcu najnovšie vedecké a praktické informácie ohľadne spoločenských zvierat, vrátane opustených zvierat v Európe“.

Výkonný riaditeľ Združenia veterinárov v Európe Jan Vaarten k tomu povedal: „Pravidlá a smernice túto úlohu sami nesplnia. Musíme spojiť sily a donútiť majiteľov zvierat, aby si splnili svoje záväzky.“

Budúci mesiac plánuje Európska komisia usporiadať prvú medzinárodnú konferenciu a vzdelávaní v oblasti zvieracieho blahobytu (1. až 2. októbra). Po tejto udalosti sa v Bruseli uskutoční ďalšia konferencia pod záštitou organizácie Štyri labky. Tá sa bude v dňoch 4. a 5. októbra venovať otázke vlastníctva psov.