Belohorská: Pacienti nesmú dlho čakať na liečbu

Irena Belohorská (NI)

Krátka správa

Slovenská polsankyňa Irena Belohorská (NI) označila pojem práv pacientov v Európskej únii vo svojom prejave za vyslovene teoretický. Podľa jej slov existuje v tejto oblasti „značná právna neistota“.  Upozornila, že práva pacientov pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú dané výlučne rozsudkami Európskeho súdneho dvora, aj to len od roku 1998, keď Európsky súdny dvor rozhodol v prípade Kohl a Decker.

„Nemožno predpokladať, že občania budú mať informáciu o tom, že 16. mája 2006 bol Súdnym dvorom rozhodnutý prípad Yvonne Watts, ktorý jasne dokazuje, že keď je čakacia lehota neprimerane dlhá a je tým ohrozené právo pacienta, tento má právo na liečbu v zahraničí, a že táto liečba musí byť v domovskom štáte preplatená“.

Priemerný občan sa podľa jej slov často o týchto rozsudkoch ani nedozvie. „Je preto potrebná legislatíva, ktorá bude záväzná pre štáty, v ktorej pacienti nájdu všetky podrobnosti o možnosti vyhľadať odborníka v zahraničí, či detaily o preplácaní úkonov“. Istú nádej podľa Ireny Belohorskej dáva Smernica o zdravotníckych službách, ku ktorej Európska komisia vypracovala svoj komunikačný dokument, ale o tom, kedy bude prijatá, je podľa jej slov ešte predčasné hovoriť. „Chcela by som upozorniť, že verejnosť môže zaslať komentáre k tejto komunikácii do 31. januára 2007“. Kvalita zdravotníckych úkonov a dostupnosť najnovších metód a teórií je podľa nej rozdielna v rôznych členských štátoch a preto „je nutné dať pacientom možnosť vybrať si, kde budú liečení, pretože neprimerane dlhé čakanie môže byť čakaním na smrť“.