Blahobyt zamestnancov je populárnou témou

Podľa kampane Business Action on Health za posledný rok dramaticky narástol počet firiem, ktoré informujú o svojich snahách o zlepšovanie života a zdravia zamestnancov – zo 68% v 2007 na 81% v 2008. Kvantitatívne meranie pokroku v tejto oblasti používa spomedzi veľkých firiem z indexu FTSE100 23%, minulý tok to bolo len 7%.

Kampaň si kladie za ciel, aby do roku 2011 používalo kvantitatívne metódy informovania o kvalite života a zdraví zamestnancov až 75% z FTSE100 firiem. Jej organizátori z londýnskej Business in the Community si však uvedomujú, že narazia na problémy.

„Problémom je, že… iniciatívy nezasiahnu všetky časti firiem. Iniciatívy sa väčšinou týkajú zamestnancov, ktorí sú viac pripravení, alebo už majú záujem“, povedala na margo problémov Christine Hancock, riaditeľka Oxford Health Alliance.

Zároveň sa vyslovila za výber jednoduchých, jasných kľúčových indikátorov, ako je počet fajčiarov na pracovisku a snaha znížiť ho a podobne. „Skutočne jednoduché veci môžu priniesť omnoho viac.“