Boj proti chudobe bude chudobnejší a chaotickejší

Kompromisný návrh ponúkne krajinám EÚ tri možnosti pre meranie percentilu svojej populácie žijúcej v chudobe a počtu tých, ktorí čelia sociálnemu vylúčeniu.

Kedže sa štáty nevedeli dohodnúť na jednom spoločnom ukazovateli, ako ho navrhovala Európska komisia, Výbor pre sociálnu ochranu EÚ navrhol rôzne ukazovatele, ktoré umožnia členským štátom „stanoviť si vlastné národné ciele na základe najvhodnejších indikátorov, berúc do uvahy okolnosti v danom štáte a jeho priority“.

To, že ministri pre sociálne veci a zamestnanosť včera dopeli k dohode, mnohých prekvapilo. Pôvodne sa očakávalo, že názorové nezhody budú zatiaľ pretrvávať.

Lídri EÚ teda budú môcť dohodu odobriť na summite 17. júna. Na stretnutí sa očakáva celková finalizácia stratégie Európa 2020.

Recept na chaos?

Hoci niektorí sociálni partneri sú spokojní s tým, že EÚ spravila z boja proti chudobe takú významnú prioritu, pretrváva skepticizmus v otázke, ako a či vôbec bude takáto dohoda fungovať v praxi.

Expert, ktorého kontaktoval EurActiv si myslí, že bez jedného unifikovaného cieľa „v tom bude chaos“. Hoci dohoda hovorí, že členské štáty „musia zobrať do úvahy“, že ich národné ciele „by mali prispieť“ k celkovému cieľu na úrovni EÚ znížiť počet ľudí žijúcich v chudobe o 20 miliónov, ak budú rôzne krajiny uplatňovať rôzne kritériá, celkové výsledky ponúknu skreslený obraz.

Rôzne ukazovatele toho, kto žije a kto nežije v chudobe do tohto úsilia môžu vniesť zmätok. Ministri tiež schválili nárh Výboru pre sociálnu ochranu, aby cieľ znižovania chudoby prešiel hodnotením v roku 2015.

Pozície

V liste, ktorý ministrom EÚ pred včerajším stretnutím poslala Európska sieť proti chudobe (EAPN) sa hovorí, že prílišná benevolencia pri ukazovateľoch bude mať negatívny vplyv na sledovateľnosť a komunikáciu s verejnosťou. Stratí sa tak výhoda, ktorú predstavuje definovanie boja proti chudobe ako jednej z top priorít, čo malo EÚ vdýchnuť ľudskú tvár.

„Okrem toho, tento agregovaný ukazovateľ nenahradí potrebu skuťočnej komplexnej sady ukazovateľov, ktoré odrážajú multi-dimenzionálnu povahu chudoby a sociálneho vylúčenia.“