Boj proti chudobe: EÚ znižuje ambície

Na budúci týždeň (7.júna) sa v Luxemburgu stretnú ministri práce a sociálnych vecí EÚ. Budú sa snažiť dohodnúť na zozname indikátorov na meranie chudoby a sociálnej vylúčenosti. Od zverejnenia návrhu stratégie Európa 2020 je to jeden z horúcich bodov diskusie.

Krajiny merajú chudobu rôznymi spôsobmi, líšia sa aj národné stratégie boja proti chudobe. Francúzsko má napríklad dlhoročné záväzné ciele, na druhej strane Rumunsko zatiaľ neprijalo žiadne.

Alternatívy

Španielske predsedníctvo preto navrhlo kompromis: zavrhnúť návrh Komisie na vytvorenie jednotného ukazovateľa pre meranie rizika chudoby a ponúknuť tri alternatívy:

  • riziko chudoby: napríklad ľudia žijúci s príjmom menším, ako je 60% národného mediánu
  • materiálna deprivácia: napríklad ľudia, ktorí trpia minimálne štyrmi z deviatich situácií deprivácie
  • ľudia žijúci v nezamestnaných domácnostiach (resp. ľudia nedosahujúci stanovenú minimálnu pracovnú intenzitu počas roka), čo odráža dynamickú perspektívu chudoby spojenej s dlhým vylúčením z trhu práce.

Podľa dokumentu, ktoré vydalo Predsedníctvo pred časom, by prijatie viacerých alternatív merania lepšie odzrkadľovalo „multidimenzionálnu povahu chudoby“ a existujúce rozdiely medzi členskými krajinami.

Nemecko zastáva druhú alternatívu, severské krajiny (všeobecne s vysokou zamestnanosťou) zas tretiu. Francúzsko však proti tretej alternatíve namieta, pretože indikátor trhu práce vylučuje mladých ľudí a dôchodcov.

Znižovanie ambícií?

Keď si členské krajiny vyberú spôsob merania, budú musieť vypočítať počet ľudí ohrozených chudobou, či vylúčením.

Podľa diplomatických zdrojov však môže výber rôznych spôsobov merania štatisticky zvýšiť počet ľudí ohrozených chudobou z 80 na 120 miliónov. Celkový cieľ, zachrániť pred chudobou 20 miliónov Európanov, sa však nezmení. V relatívnom hodnotení si teda Únia vlastne stanoví nižšie ambície – počet ľudí ohrozených chudobou sa nebude redukovať o 25, ale len 15%.

Konečná dohoda ministrov práce a sociálnych vecí bude záležať od dlhých a zložitých rokovaní o „extrémne technických detailoch“, tvrdí nemenovaný diplomatický zdroj. Prebehnú 7.-17. Júna.

Fintan Farrell, riaditeľ Európskej siete boja proti chudobe (EAPN) pre EurActiv povedal, že hoci navrhovaný kompromis nie je tak silný, ako pôvodný plán Komisie, „zásadným dôvodom stanovenia tohto cieľa bolo vytvoriť diskusiu a tlak na lídrov EÚ, aby znižovali chudobu a sociálnu vylúčenosť“.

„Diskusia bola určite úspešná“, dodal Farrell. Upozornil však, že „budeme musieť počkať, či bude mať skutočný vplyv na znižovanie chudoby v Európe“.

Ďalšie kroky

  • 7.jún 2020: ministri práce a sociálnych vecí (Rada EPSCO) sa stretnú v Luxemburgu
  • 17.jún 2010: lídri EÚ budú na summite v Bruseli hľadať dohodu v posledných sporných bodoch stratégie Európa 2020