Brusel chce ovplyvňovať dôchodkové reformy

Zelenú knihu predstaví 7. júla a mala by ňou odštartovať celoeurópsku verejnú diskusiu o dôchodkovej reforme. Asi v polovici novembra by následne mala predložiť konkrétnejší návrh vhodných opatrení.

Zelená knihy však už načrtne základné rysy ako v dlhodobom výhľade dosiahnuť primerané a udržateľné dôchodky. „Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa bude zaistiť, aby sa čas strávený na dôchodku nepredlžoval v porovnaní s časom strávenom v práci,“ píše sa v pracovnej verzii zelenej knihy, ktorú v týchto dňoch dokončujú.

Podľa údajov Európskej Komisie strávi priemerný Európan asi tretinu svojho dospelého života na dôchodku. Len asi 50 % ľudí v Európe má v šesťdesiatke zamestnanie. Pomer medzi počtom ľudí v produktívnom a dôchodkovom veku sa neustále znižuje a tento trend bude podľa odborníkov aj naďalej pokračovať. Znamená to, že „bude nevyhnutná bolestivá kombinácia nižších dôchodkov a vyšších príspevkov“.

Menej demokracie viac akcie

Európska komisia chce zaviesť mechanizmus automatického prispôsobovania. Ten by síce nebol úplne demokratický, ale zjednodušil by presadzovanie nepopulárnych reformných krokov v dôchodkovej oblasti. V praxi by to mohlo znamenať napríklad naviazanie veku odchodu do dôchodku na priemernú dĺžku života.

V správe Rady ministrov, ktorá reprezentuje jednotlivé členské štáty, sa píše, že „hlavnou myšlienkou týchto krokov je presunúť rozhodovanie z politickej arény do práva“. Prvé stretnutie komisárov týkajúce sa dôchodkov sa uskutočnilo 17. júna a predsedal mu komisár pre sociálne záležitosti László Andor.

Dôchodkové reformy sú zatiaľ v právomoci jednotlivých členských štátov. EÚ sa snaží túto oblasť ovplyvniť otvorenou metódou koordinácie. To znamená, že EÚ podporuje štáty v realizácii rôznych politík, hodnotí jednotlivé kroky alebo porovnáva jednotlivé štáty podľa rôznych indikátorov.

Situácia v jednotlivých členských štátoch

V niektorých krajinách už automatické mechanizmy úspešne fungujú napríklad vo forme automatického zvyšovania veku odchodu do dôchodku s tým ako rastie priemerná dĺžka života. Funguje to tak už vo Francúzsku, Taliansku, Dánsku, Nemecku a Portugalsku.

V Maďarsku, Portugalsku, Švédku a ďalších štátoch je vek odchodu do dôchodku závislý od hospodárskeho rastu. V Holandsku, Nemecku a Švédsku sú dôchodky vzájomne naviazané na celkovú rovnováhu systému, ktorá sa počíta na základe mnohých ukazovateľov podmienok pracovného trhu a finančnej udržateľnosti dôchodkových fondov.