Brusel chce upraviť pravidlá cezhraničných rozvodov

„Tisícky párov sa nachádzajú v ťažkej osobnej situácii, lebo národné právne systémy im doposiaľ neboli schopné poskytnúť jasné odpovede,“ píše sa vo vyjadrení eurokomisárky pre spravodlivosť Viviane Reding. „To je dôvod, prečo sme sa dnes rozhodli pohnúť vpred,“ povedala predtým ako dnes predstaví v Bruseli svoj návrh.

Kalkulovanie s miestom rozvodu

Medzinárodné páry sa často nachádzajú pred rozvodom v komplikovanej a neprehľadnej situácii, lebo národné zákony jednotlivých členských štátov si často protirečia. Manželia sa preto snažia podať žiadosť o rozvod v tom štáte, kde stojí legislatíva viac na ich strane. Výsledkom je, že „ten, kto má viac finančných prostriedkov získa často nad svojim „slabším“ partnerom prevahu,“ tvrdí Komisia.

„Ak sa z poľského manželského páru presťahuje jeden z partnerov do Fínska, mohol by tam žiadať rozvod bez súhlasu ďalšieho partnera,“ tvrdí sa v dnešnom vyhlásení. Podľa Redingovej ide o typický príklad „kalkulovania s miestom rozvodu“ a malo by sa mu pomocou pravidiel EÚ zamedziť.

Nové pravidlá

Eruokomisárka Redingová preto navrhuje, aby sa páry spoločne dohodli na mieste rozvodu. Manželia by sa tiež mohli dohodnúť na preventívnom ustanovení aj v prípade, že sa neplánujú rozviesť – ide o krok, ktorý by bol v prospech ich detí. Keď sa páry nebudú vedieť rozhodnúť na jednej krajine, Komisia navrhuje vytvoriť hierarchiu miest, pričom na prvom z nich bude miesto bydliska páru.

Ak návrh prejde, bude sa týkať približne 32 miliónov ľudí žijúcich v Európskej únii. Zároveň približne 16 miliónov (13 percent) zo 122 miliónov manželstiev ročne je cezhraničných.

V roku 2007 došlo v EÚ k viac ako miliónu rozvodov, z ktorých 140 tisíc sa týkalo manželov z rozličných krajín, uvádza Komisia.

Na to, aby manželský pár získal označenie „medzinárodný“, musí ísť buď o partnerov, kde každý pochádza z inej krajiny alebo o partnerov, ktorí sa presídlili do zahraničia- napríklad ak by sa rakúsky pár presťahoval do Španielska. Ďalšou možnosťou je, ak by manželia žili každý v inej krajine, napríklad manželka vo Francúzsku a manžel v Taliansku.

Posilnená spolupráca

Napriek nesúhlasu niektorých členských krajín, vrátane Švédska, Poľska a Českej republiky sa Komisia rozhodla, že bude v procese uplatňovania zmien pokračovať. Krajiny ako Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko už súhlasili s využitím mechanizmu „posilnenej spolupráce“, ktorá je zakotvená v zmluvách o EÚ. Ten umožňuje skupine deviatich a viac štátov pokračovať s presadzovaním určitej záležitosti aj keď ostatné členské štáty nesúhlasia. Tieto štáty sa však môžu neskôr kedykoľvek pridať.

„Desať vlád Komisii povedalo, aby navrhla riešenie. Použitie procedúry posilnenej spolupráce je pritom dobrým znakom toho, že EÚ je dosť flexibilná, aby pomohla svojim občanom aj s náročnými právnymi záležitosťami,“ hovorí Redingová.

Na to, aby sa však mechanizmus zaviedol je potrebné získať kvalifikovanú väčšinu členských štátov v Rade a súhlas Parlamentu.