Budúcnosť priestoru spravodlivosti a bezpečnosti

Pozadie

Na spoločnom stretnutí Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a poslancov niektorých národných parlamentov sa diskutovalo o budúcnosti EÚ ako priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Išlo o otázky úlohy EÚ v boji proti terorizmu, o výmenu údajov pasažierov na bezpečnostné účely – konkrétne Prümskej zmluvy o výmene odtlačkov prstov, DNA a registračných údajoch vozidiel a dohody medzi EÚ a USA poskytovaní údajov pasažierov.

Druhou témou stretnutia bol „globálny prístupu EÚ k migrácii“ na príklade návrhu smernice o sankciách pre zamestnávateľov osôb nelegálne sa zdržujúcich na území EÚ.

K obom otázkam sa na stretnutí rozvinula živá diskusia.

Pozície

Nemecký federálny komisár pre ochranu údajov Peter Schaar Brit, lord Michael Jopling (predseda podvýboru pre vnútorné veci Osobitného výboru Snemovne lordov pre EÚ) namietali, že dohoda medzi EÚ a USA o poskytovaní údajov pasažierov je v rozpore s zákonmi na ochranu osobných údajov a jej podpis bol prejavom nezodpovednosti európskych inštitúcií.

„V skutočnosti údaje nie sú bezpečnejšie ako údaje 25 miliónov Britov uložených na diskoch, ktoré sa stratili. Úradníci Európskej komisie sú veľmi chabí vyjadnávači. Neposlal by som veľa z nich ani na trh, aby predali moju kravu“, vyhlásil lord Jopling.

Poslankyňa EP Sophia In´t Veld (ALDE) z Holandska povedal, že skutočným problémom dohody podpísanej medzi EÚ a Spojenými štátmi je, že chýba jej demokratická kontrola. Pokiaľ ide o nedostatočnú ochranu údajov, PNR je len vrchol ľadovca. Upozornila, že údaje môžu byť ľahko použité aj na iné účely než je chytanie teroristov a pripomenula, že ani USA nepotvrdili, že takéto zoznamy sú efektívne pri boji s terorizmom. 

José Malgalhes, portugalský štátny tajomník pre vnútornú správu reprezentujúci Radu EÚ povedal, že spolupráca s tretími krajinami pri poskytovaní záznamoch o cestujúcich (Passenegr Name Record) je dôležitou súčasťou pre zaistenie bezpečnosti dopravy. „Musíme využiť všetky ustanovenia dohody podpísanej s vládou Spojených štátov pre efektívne preskúmenie ochrany údajov a mobilizovanie občanov, aby využívali svoje právo na nápravu.“

Portugalský minister vnútra Rui Pereira: “Európska únia čelí výzve „moderných otrokárskych vzorov“ zamestnávania imigrantov na čierno.”

Španielska europoslankyňa Ana Mato (EPP-ED), spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť k tejto téme, považuje za potrebné prijať smernicu, ktorá by trestala zamestnávateľov nelegálnych imigrantov, no len v tom prípade, ak bude súčasťou širšieho kontextu boja s ilegálnou imigráciou.

Taliansky europoslanec Claudio Fava (PES) vyslovil námietku, že návrh stanovuje sankcie za vykorisťovanie ilegálnych imigrantov, ale nepostihuje vykorisťovanie občanov EÚ bez pracovného povolenia. „Vykorisťovaných je mnoho poľských a rumunských občanov“, s čím súhlasili i prítomní poľskí poslanci národného parlamentu.

Grécky poslanec národného parlamentu Athanassios Plevris uviedol, že Európa sa nemusí báť zavedenia systému kvót „na základe ktorého každý členský štát rozhodne koľko migrantov môže prijať v rámci udržateľnej migračnej politiky“.

O smernici sa bude hlasovať v prvom čítaní v pléne v apríli 2008.