Bulharom a Rumunom skončili pracovné obmedzenia v EÚ

Eurokomisár László Andor, Foto: Európska komisia

Pre Rumunsko a Bulharsko sa európsky pracovný trh definitívne otvoril 7 rokov po tom, čo sa stali členmi EÚ. Ide o najdlhšie možné prechodné obdobie, aké si „staré“ štáty mohli uplatniť na voľný pohyb pracovníkov z novopristupujúcich krajín.  

Okrem Veľkej Británie mali obavy z väčšieho prílivu pracovných migrantov aj Francúzsko, či Holandsko. Najmä krajne pravicové strany – Národná front vo Francúzsku, holandská Strana slobody a britská Strana nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) – dlhodobo varujú pred „turizmom za sociálnymi benefitmi“, prípadne tým, že migranti berú pracovné miesta „domácim“.  

Tradične euroskeptická britská bulvárna tlač nešetrila v stredu, 1. januára, poplašnými titulkami. Premiér David Cameron, ktorého Konzervatívna strana je na domácej politickej scéne pod tlakom UKIP, žiada od Európskej komisie spísnenie pravidiel voľného pohybu.

Európska komisia sa už niekoľko mesiacov snaží tieto obavy rozptýliť. Eurokomisár zodpovedný za zamestnanosť a sociálne veci, László Andor, prízvukoval, že už dnes žije v iných členských štátoch viac ako 3 milióny občanov Bulharska a Rumunska bez väčších problémov a ďalšie masívnejšie migračné vlny sa ani po aktuálnom uvoľnení režimu neočakávajú.

Andor pomerne tvrdo reagoval aj na priame výzvy národných politikov obmedziť právo slobodného pohybu na jednotnom pracovnom trhu EÚ.

„Som pevne presvedčený, že obmedziť slobodu pohybu európskych pracovníkov nie je správna odpoveď na vysokú nezamestnanosť a nie je riešením krízy.“ Komisia zároveň tvrdí, že ekonomické dopady sú pre hostiteľské krajiny pozitívne.

Eurokomisár otvorene kritizoval snahy a rétoriku britského premiéra Davida Camerona vyhlásením, že „prezentuje Veľkú Britániu ako neslušnú krajinu EÚ“.

stredajšom stanovisku pri príležitosti oficiálneho zrušenia obmedzení Andor priznal, že väčší počet pracovných migrantov môže v určitých prípadoch viesť k náporu na vzdelávací systém, ponuku bývania a sociálne služby v konkrétnych regiónoch. Je podľa neho ale potrebné riešiť tieto problémy individuálne, nie stavať pracovníkom nové prekážky.

V prípadoch, v ktorých by došlo k lokálnym „prehusteniam“ nových pracovníkov, môžu členské štáty, ktorých sa to týka využívať Európsky sociálny fond (ESF).