Bulharský minister je obviňovaný z rasizmu

Zdroj: http://thehoodup.com/board/viewtopic.php?t=36541&p=602962

Hovorkyňa Komisie Pia Ahrenkilde Hansen na otázku, či sú takéto komentáre ministra Tsvetana Tsvetanova prijateľné odpovedala stručným, no rozhodným „nie“.

Bulharský politik v rozhovore pre denník „24 chasa“ povedal, že je potrebné urobiť „veľmi dôkladnú analýzu rómskeho problému“, pretože „toto prostredie je inkubátorom pre generovanie zločinu“.

Rozhovor bol publikovaný pri príležitosti jeho návštevy v Bruseli, kde sa okrem iného stretol s eurokomisárom pre zamestnanosť a sociálne veci László Andorom, s ktorým diskutoval o spolupráci pri integrácii rómskeho etnika.

Na otázku bruselského korešpondenta bulharského denníka Trud, či by mohol komentovať fakt, že svojím výrokom stigmatizoval celú rómsku komunitu, Tsvetanov reagoval, že to povedal v domácom kontexte.

„Vy žijete v Bruseli. Mali by ste ísť do dedín blízko veľkých (bulharských) miest“, povedal, čím naznačil, že novinári ho kritizujú bez toho, aby poznali skutočný rozmer problému.

Analýzy kriminality podľa neho ukazujú, že Rómovia stoja za väčšinou menej závažných trestných činov, na ktoré je podľa ministra spoločnosť najviac citlivá.

„Ja len hovorím, aká je realita a musíme nazývať problémy ich skutočnými menami“, povedal Tsvetanov.

Zopakoval aj tvrdenie bulharského premiéra Bojka Borissova na poslednom summite EÚ o tom, že peniaze na integráciu Rómov by mal dostať štát, nie mimovládne organizácie.

„Za posledných 20 rokov mnohé mimovládne organizácie dostali veľa peňazí a nič neurobili“, hovorí Tsvetanov.

Minister sa domnieva, že Bulharsko by sa malo stať členom európskeho schengenského priestoru bez hraničných kontrol už od marca 2011.

Na otázku EurActiv-u, či by mohol prijatie Rumunska a Bulharska do Schengenu skomplikovať fakt, že obe krajiny sú ešte stále podrobené špeciálnemu monitorovaciemu mechanizmu, Komisia nedala priamu odpoveď.

Na jednej strane, hovorí Michele Cercone z EK, je prijatie do schengenského priestoru podmienené splnením špecifických technických parametrov, no na strane druhej je to v konečnom dôsledku politické rozhodnutie prijímané jednomyseľne.

Pozície

Prezident bulharského Helsinského výboru, nezávislej mimovládnej organizácie na ochranu ľudských práv, Krassimir Kanev nazval ministrove komentáre v rozhovore pre denník „24 chasna“ „rasistickými“.

„Stigmatizovať celé rómske etnikum, ktoré má byť inkubátorom pre zločin je jednoducho rasistické tvrdenie, ktoré nie je zlučiteľné s postavením jeho autora, ministra vnútra, teda ministra všetkých bulharských občanov“, hovorí Kanev.

„Je úplne neakceptovateľné povedať takúto vec. Je to rovnaké ako povedať, že polícia je inkubátorom zločinu. Sú Rómovia, ktorí sa dopúšťajú trestných činov a sú aj policajti, ktorí sa dopúšťajú trestných činov.“