Celoživotné vzdelávanie si hľadá miesto aj v Bulharsku

Bulharom, ktorí žijú v južných a juhozápadných oblastiach krajiny, sa dnes (12.9.) opäť o čosi viac otvára cesta k možnosti celoživotne sa vzdelávať. V meste Plovdiv začína dvojdňový seminár „Rozvoj celoživotného vzdelávania v Bulharsku.“ Jeho cieľom je diskutovať o vytvorení tradície tohto konceptu vzdelávania v krajine.

Vzhľadom na to, že Bulharsko nemá väčšiu skúsenosť s celoživotným vzdelávaním, je seminár významným. Je jednou z aktivít ročného programu „Podpora celoživotného vzdelávania v Bulharsku,“ ktorý impelementuje tamojšie ministerstvo práce a sociálnych vecí. V širšom kontexte ide o zapojenie sa do programu Európskej komisie, „Vzdelávanie a školenie 2010.“

Program v meste Plovdiv sa zameria predovšetkým na prezentáciu skúseností a úspešných modelov, ktoré sa v tejto oblasti úspešne rozvíjajú. Seminár, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, je otvorený širokému spektru relevantných hráčov pôsobiacich v sociálnej a vzdelávacej oblasti.

Celoživotné vzdelávanie ako moderný koncept definuje Lisabonská stratégia. Cieľom Rámcového programu vzdelávania je, aby sa vzdelávalo 12,5% dospelých obyvateľov EÚ. Inými slovami, ak sa má vízia naplniť, do celoživotného vzdelávania sa musí v EÚ zapojiť približne 4 mil. dospelých (EurActiv 17/01/08).

Európsky sociálny fond financuje viacero projektov celoživotného vzdelávania. Okrem súčasného, ktorý prebieha v Bulharsku, je jednou z aktuálnych aj myšlienka vzdelávania 8.500 dospelých v Estónsku (EurActiv 08/08/08).