Cezhraničné rozvody uspeli vo výbore EP

Poslanci výboru Európskeho parlamentu pre právne veci súhlasili včera s tým, aby 12 štátov EÚ užšie spolupracovalo v otázke rodinného práva – konkrétne rozvodov a právnej odluky partnerov.

V pléne Európskeho parlamentu sa o tom bude hlasovať v júni alebo v júli.

Manželským párom, v ktorých je každý z manželov inej národnosti, alebo u párov, ktoré dlhodobo žijú v inej, než svojej domovskej krajine, by takáto úprava umožnila vybrať si právny systém, podľa ktorého sa chcú rozviesť alebo zrealizovať právnu odluku.

Podľa štatistík sa každý rok uzavrie 350 000 cezhraničných sobášov a dôjde k 170 000 rozvodom, čo je 20 % z celkového počtu rozvodov v EÚ. Členskými štátmi s najvyššími podielmi cezhraničných rozvodov v roku 2007 boli Nemecko (34 000), Francúzsko (20 500) a Veľká Británia (19 500).

„Dávame párom viac slobody a možnosť výberu v otázke ich rozvodu, čo je ťažký moment v ich životoch“, povedal spravodajca Tadeusz Zwiefka (EPP) na stretnutí výboru.

Kedže Európska komisia pri prvotnom návrhu, ktorý mal zahŕňať celú EÚ narazila na odpor v krajinách ako sú Švédsko, Poľsko a Česká republika, rozhodla sa pokračovať so skupinou krajín, ktoré takúto posilennú spoluprácu uvítali.

Dvanásť krajín – Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Rumunsko, Slovinsko a Španielsko- využije po prvýkrát mechanizmus posilnenej spolupráce, ktorý zaviedla Amsterdamská zmluva. Takáto možnosť napredovať s inciatívami, ktoré nezískali podporu všetkých členských štátov, má svojich zarytých odporcov, ktorí trvdia, že „viacrýchlostná Európa“ bude začiatkom konca európskeho projektu v jeho pôvodnej podobe.

Ostatné členské štáty sa môžu v ktoromkoľvek štádiu k tejto spolupráci v oblasti úpravy cezhraničných rozvodov pripojiť.

„Tisíce párov sa nachádzajú v ťažkej osobnej situácii, pretože národné právne systémy im nevedia dať jasnú odpoveď“, povedal eurokomisárka pre oblasť spravodlivosti Viviane Redingová v marci pred predložením návrhu. „Preto sme sa dnes rozhodli pohnúť sa vpred“, povedala.

Ministri EÚ budú hľadať politickú dohodu o spolupráci na stretnutí Rady v piatok v Luxemburgu.