Chudoba na európskom vidieku je stále prehliadaná

Európski odborníci na konferencii „Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vo vidieckych oblastiach“ v Budapešti spoločne hľadali východisko z problémov súvisiacich s demografiou, odľahlosťou, vzdelávaním a pracovným trhom. Aj keď si Európa v marci 2000 v Lisabone stanovila odvážne ciele, chudoba vo vidieckych oblastiach, ktoré pokrývajú 59 % územia Európskej únie, je stále prehliadaná. Napríklad podľa Zsuzsy Fergeovej z Eötvösovej univerzity v Maďarsku čelí riziku chudoby každé tretie dieťa vo vidieckych oblastiach Litvy, Poľska, Lotyšska, Maďarska, Španielska a Talianska.

Podľa štúdie ľuďom žijúcim v chudobe situáciu zhoršujú najmä tieto „začarované kruhy“:

  • „Demografický kruh“ spôsobuje nízku pôrodnosť a ich migráciu mladých ľudí.
  • „Kruh odľahlosti“, ktorý zapríčiňuje slabá infraštruktúra a ktorý má negatívny vplyv na hospodársku výkonnosť oblasti, čím prispieva k migrácii z tejto oblasti.
  • „Kruh vzdelávania“, ktorý spôsobuje nízka vzdelanosť väčšiny vidieckeho obyvateľstva, vedie k nízkej zamestnanosti a vysokej miere chudoby, ktorá naopak zhoršuje kvalitu vzdelávania.
  • Napokon „kruh pracovného trhu“ zapríčiňujú slabé príležitosti na pracovných trhoch v mnohých vidieckych oblastiach, čo núti mnoho kvalifikovaných ľudí k migrácii a tým sa zhoršuje kvalita miestnej pracovnej sily.

„Rozšírenie EÚ zvýšilo územné rozdiely, ktoré viedli k rôznym formám extrémnej chudoby,“ uviedol Jérôme Vignon z riaditeľstva Európskej komisie pre sociálnu ochranu a integráciu. „Musíme sa sústrediť na „nedokončenú prácu“, čo sa týka riešenia problémov súvisiacich s bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v ich konkrétnych vidieckych podobách. V záujme dosiahnutia tohto cieľa si politiky sociálneho začlenenia vyžadujú stratégie integrovanej politiky; musíme lepšie posilňovať koordináciu politík a podporovať výmenu skúseností a osvedčených postupov.“

Konferenciu spoločne organizovali Európska komisia a maďarské ministerstvo sociálnych vecí a práce. Zišli sa na nej kľúčové zainteresované strany a odborníci na sociálnu inklúziu zo všetkých členských štátov a Európskej komisie.