Čo HDP nepovie

Starosta Rejkjavíku Dagur B Eggertsson a Social Progress Imperative CEO Michael Green

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Summit regiónov a miest 2016

Autorom ukazovateľa HDP je americký ekonóm Simon Kuznets. Jeho správa z 1934 položila základ toho, ako podnes meriame úspech krajín.

Americká mimovládna organizácia Social Progress Imperative tvrdí, že po 80 rokoch nastal čas ukončiť dominanciu HDP a namiesto bohatstva začať merať sociálny pokrok krajín a spoločností.

Sám Kuznets upozorňoval, že blahobyt spoločnosti sa nedá odvodzovať od merania národného prímu tak, ako ho sám popísal.

Podľa výkonného riaditeľa SPI Michaela Greena sme toto varovanie dodnes zväčša ignorovali. Green bol hosťom na Európskom summite regiónov a miest v Bratislave.

Problém s HDP je podľa Greena napríklad to, že meria bomby a väzenia ako úspech a úplne ignoruje životné prostredie, koncepty rovnosti či spravodlivosti.

Inými slovami, HDP je nekompletný obraz ľudského a sociálneho pokroku. Komplexnosť 21. storočia potrebuje nové meranie, ktoré doplní HDP a bude tak lepším vodítkom pre verejné politiky.

Nový index

SPI vytvorila a propaguje Social Progress Index. Green hovorí, že ide o nový spôsob, ako sa pozerať na svet, keďže  dnes vieme vyhodnocovať veci, o ktorých sa Kuznecovi nesnívalo.

Skladá sa zo sociálnych a environmentálnych ukazovateľov. V prvej skupine vyhodnocovaných faktorov sú základné ľudské potreby: výživa a základná zdravotná starostlivosť, voda a sanitu, ubytovanie a osobná bezpečnosť.

V druhej sú základy blahobytu: prístup k základnému vzdelaniu, k informáciám a spôsobom komunikácie, zdravotný stav obyvateľstva a kvalita životného prostredia.

Tretia skupina predstavuje príležitosti: miera rešpektu pre osobné práva, osobné slobody a možnosť voľby, tolerancia a inkluzívnosť,  prístup k vyššiemu vzdelávaniu.

Dôležité na SPI je, že zohľadňuje len výsledky, nie snahu. Neposudzuje, či má krajina legislatívu proti diskriminácii ale to, či ju ľudia pociťujú. Nepozerá sa koľko míňajú na zdravotníctvo, ale nakoľko sú ľudia zdraví.

Za rok 2016 vychádza v rebríčku SPI najlepšie Fínsko, nasledované Kanadou a Dánskom. Slovensko sa nachádza na 31. mieste v skupine štátov s „vysokým sociálnym pokrokom“. Česká republika je na 22. priečke, tesne pred Slovenskom je Poľsko, za nami nasleduje Grécko.

Poslednou krajinou rebríčka je na 133. mieste Stredoafrická republika.

SPI je podľa Michaela Greena nástroj, ako plne pochopiť vzťah medzi hospodárskym výkonom a sociálnym pokrokom. Pomáha krajinám stanoviť si priority a zjednotiť komunikáciu medzi vládou, biznisom a mimovládnym sektorom.

Dá sa uplatniť na rôznych úrovniach, čo ponúka ešte plastickejší obraz. Social Progress Imperative spolupracuje aktuálne s EÚ na mapovaní situácie regiónov EÚ. Konečné výsledky budú známe na jeseň.

Michael Green_Social Progress Index