Čoraz viac ľudí žije od výplaty k výplate

Zdroj: Flickr, CC

Obyvatelia EÚ sú podľa aktuálneho prieskumu týkajúceho sa sociálnych vplyvov krízy presvedčení, že chudoba sa v predchádzajúcom roku zvýšila a to na všetkých úrovniach – 6 z 10 obyvateľov tvrdí, že chudoba sa zvýšila v ich okolí, tri štvrtiny majú pocit, že v ich krajine a 60 % si myslí, že v celej Európe.

Úsporné opatrenia prijímané v členských krajinách vplývajú na vnímanie chudoby. V Grécku bolo 85 % respondentov presvedčených, že chudoba sa za posledných 12 mesiacov v ich okolí zvýšila, rovnaký názor malo 83 % Francúzov, 82 % Bulharov, 77 % Rumunov a 75 % Talianov. To isté si myslí aj 51,1 % oslovených Slovákov.

Jeden zo šiestich Európanov pripustil, že minimálne raz v minulom roku domácnosti chýbali peniaze na zaplatenie pravidelných účtov, nákup stravy alebo ostatných položiek dennej spotreby a zároveň 20 % malo v máji 2010, kedy prieskum prebiehal, problém s uhrádzaním účtov za domácnosť. Finančným problémom neustále čelí 15 % respondentov, 3 % meškajú s platením niekoľkých účtov a úverov a 2 % majú vážne finančné problémy a nedokážu uhradiť mnoho platieb vzťahujúcich sa na domácnosť. Odpovede Slovákov sa približujú k európskemu priemeru – finančným problémom neustále čelí 15,8 % oslovených, 5,3 % mešká s platením niekoľkých účtov a 1,9 % má vážne finančné problémy.

Strach zo straty zamestnania a o dôchodok

Takmer pätina zamestnaných respondentov nebola veľmi alebo vôbec presvedčená o tom, že si udrží svoje súčasné zamestnanie v nasledujúcich 12 mesiacoch. Takmer polovica neverí, že by si do šiestich mesiacov našla nové zamestnanie. Obavy zo straty zamestnania počas nadchádzajúceho roka mala tretina oslovených Slovákov.

Európania sa vplyvom krízy čoraz viac obávajú aj o svoje dôchodky – 73 % očakáva ich zníženie alebo že budú svoj odchod do penzie musieť odložiť alebo ešte viac šetriť, aby sa zabezpečili v starobe. Pätina oslovených sa vážne obáva, že ich príjem na dôchodku bude nedostatočný na zabezpečenie slušného živobytia a 34 % sa tejto predstavy značne obáva. Negatívny vplyv krízy na dôchodky očakáva 71,5 % Slovákov, pričom 38,9 % uviedlo, že bude na starobu musieť viac šetriť.