Davosu dominuje globalizácia

wef, davos

 

Krátka správa:

Výročné Svetový summit v Davose sa začína „veľkou diskusiou“ – interaktívnym panelom, počas ktorého si jeho účastníci budú vymieňať názory a skúsenosti. Hlavnou témou stretnutia Svetového ekonomického fóra (WEF), ktoré bude trvať od 25. do 29. januára 2006 v Davose, je „kreatívny imperatív“.

Počas piatich dní sa v Davose zíde 2340 popredných predstaviteľov biznisu a politikov z 89 krajín, aby sa zúčastnili na programe, ktorý bude sledovať päť hlavných tém globálnej agendy na rok 2006. Témy sa nesú názvy ako „Rast Číny a Indie“ a „Meniaca sa povaha ekonomiky“ k „Nové mentálne rámce a zmena postojov“, „Vytváranie pracovných miest budúcnosti“ a „Regionálne identity a zápasy“.

Medzi mnohými pracovnými stretnutiami bude jedno, nazvané „Ako sfunkčniť globálny trh práce“. Otázky, ktorým bude venované, sú nasledujúce:

  • Aké sú hlavné prekážky pre medzinárodnú mobilitu pracovnej sily a ako môžu byť riešené?
  • Ktoré priemyselné sektory trpia najviac rozdielmi medzi dopytom a ponuke talentov?
  • Ako môžu vláda a biznis pracovať spoločne, aby zmiernili obavy verejnosti a vytvorili efektívnejší globálny trh práce?

Medzi návrhmi je dokument, nazvaný „Európske hodnoty v globalizovanom svete“, ktorý bol zaslaný Komisiou ako príspevok na októbrové stretnutie lídrov EÚ v Hampton Court a v ktorom Komisia naznačuje, že dohodnuté štrukturálne reformy a politiky v rámci obnovenej lisabonskej stratégie musia byť členskými štátmi implementované.

Vďaka prítomnosti vyše 30 ministrov obchodu v Davose dôjde zrejme k pokusom o oživenie globálnych rozhovorov o obchode, ktoré uviazli v decembri 2005 v Hong-Kongu.

Prieskum, vykonaný medzi účastníkmi summitu WEF v Davose zistil, že väčšina lídrov, účastniacich sa summitu si myslí, že nasledujúca generácia bude žiť v ekonomicky viac prosperujúcom svete.

Medzitým sa stretne Svetové sociálne fórum, voľné združenie ľavicových a environmentálnych organizácií a mimovládiek z celého sveta, v Bamaku v Mali v januári 2006 a následne v Caracase (Venezuela, január 2006) a v Karáčí (Pakistan, marec 2006).